Fam Rei Energija

Fam Rei Energija

Prema drevnim tibetanskim legendama Reiki je metoda lečenja pomoću Univerzalne Kosmičke Energije Astrala, tako što je Učitelj prenosi na pacijenta polaganjem svojih ruku na njega. Kanalisanje i prenošenje energije kroz naše telo do drugih ljudi, ne stvara nikakav problem, ni nama ni našem pacijentu.

Univerzalna Astralna kosmička energija može biti LINEARNA – Fam Rei, i ona nam je dostupna za rad od prvog dana treninga, a drugom TURBULENTNOM energijom – Ta Rei mogu raditi samo Masteri na višim nivoima znanja. Energiju Masteri kanališu, ne stavrajuje. Oni su samo provodnici, posrednici izmedju Praizvora i pacijenta kom je potrebna pomoć.

Reiki je jednostavan, efikasan sistem lečenja, apsolutno bezbedan za sve, za decu, starije osobe, trudnice, za biljke, za životinje. Reiki energija prožima svaku ćeliju tela, efektno ih puni vitalnom energijom, koja deluje isceljujuće.

Kroz dodir ljudi daju i primaju toplinu, ljubav, nežnost i isceljenje. Ljudski dodir je neophodan svakom živom biću gotovo svakodnevno. Često možemo videti kada čoveka nešto boli, da instiktivno stavlja svoje ruke na bolno mesto i bol se nakon nekog vremena smanjuje. Ova jednostavna tehnika je osnova svih tehnika lečenja dodirom. Postizanjem majstorstva u radu Reiki energijom možemo postići brze, efikasne i stabilne rezultate.

Sumnja je veliki i neophodan kvalitet ljudskog duhovnog razvoja. Pri odsustvu sumnje čovek prestaje da misli i rasuđuje i može biti lako izmanipulisan. Nikada ne verujte nekome sto posto, čak ni meni. Kada vam ja kažem da je nešto istina,to znači da je to istinito za mene, zasnovano na mom znanju i mom životnom iskustvu. To ne bi trebalo da bude apsolutna i nepromenjiva istina i za vas. Vi ste dužni da sumnjate, proveravate, pravite greške, stvarate sopstveno životno iskustvo. Tek tada nešto možete priznati kao svoje, u celosti ili samo delimično, ili ga čak možete opovrgnuti. Na taj način se rađa Vaša istina.

reiki 2

Sada u svetu postoji trideset različitih sistema Reikija, svaki sa svojim karakterističnim osobinama, ali suštinski svo to znanje potiče iz jedne drevne matične škole Fam Rei, poreklom sa Tibeta, koje je Mikao Usui prvi postavio u obrazovni sistem. Satija Tanava stekao je klasično znanje drevnog tibetanskog sistema Fam Rei od učitelja Mikao Usuija i usvojio praktično znanje ove istočnjačke medicine. Mikao Usui je 1909. godine razvio i uspostavio sistem rada energijom Fam Rei, bez dugih i složenih postupaka i vežbi, koji je nazvao Usui Reiki.

Treba pomenutu zanimljivu činjenicu da se sada “tradicionalni sistem Reiki”, koji koristi više od 90 procenata Reikista u svetu, ne može smatrati pravim, matičnim, originalnim sistemom Mikao Usuija u potpunosti. Razlog tome je činjenica da je ovaj skraćeni sistem, veštački stvorio sam Mikao Usui, zbog nerazumevanja i ograničenih uslova širenja, od strane japanskih vlasti na početku dvadesetog veka. Sada, moderno Reiki društvo može izučavati originalni, materinski sistem Mikao Usuija, Fam Rei, u potpunosti.

Mikao Usui je stvorio dva Reiki društva – Usui Reiki Fam Rei u Nepalu 1912. godine i Usui Reiki Gakai Roho u Japanu 1922. godine. Posle smrti Učitelja, Mikao Usuija, ova dva društva su se razvijala potpuno nezavisno i na potpuno drugačiji način.

Starije društvo zadržalo je u potpunosti matični sistem Fam Rei u svom izvornom obliku kako je sam Mikao Usui postavio kao matični sistem. Nasuprot tome, mlađe društvo primorano je bilo da usvoji efikasan, ali pojednostavljen sistem, uklanjajući dvokanalni protok energije, sve tajne simbole, mnoge energetske prakse lečenja… Sve to dovelo je do promene samog sistema, ali je uticalo i na samu istoriju nastanka sistema.

Oba ova društva bila su prilično zatvorena. Reiki je u Ameriku došao sasvim slučajno, zahvaljujući raskolu u japanskom društvu 1933. godine. Tada je jedan od njenih lidera, Tiodziro Hajši pod rukovodstvom predsednika Dzodzabura Usida osnovao svoje sopstveno društvo, Usui Šiki Reiki Roho i počeo da podučava žene i nejapanski narod, kršeći osnovna pravila Usui Reiki Gakai Roha. Jedan od Hajšijevih učenika, bila je Havaji Takata, koja je kasnije dobijeno znanje proširila i donela sistem Reiki Šiki Roho u Severnu Ameriku.

Iako Takata nije znala ništa o originalnom sistemu Fam Rei, vremenom je počela da sumnja da je sistem Šiki Roho nepotun i pun kontradiktornosti. Ona je 32 godine usavšavala sistem, od 1938 do 1970, menjajući ga u potpunosti. Nije slučajno što je sama Takata, zahtevala od svojih učenika da sistem ne zovu Šihi Roho već Takata Reiki.

Havaji Takata je s jedne strane popularizovala Šihi Roho u Americi i Evropi. Shodno tome, njen sistem se smatra ‘’tradicionalnim’’ u više od devedeset posto modernih Reiki obuka, Reiki sistema. Sa druge strane Takata je ostvarila značajan broj kontraverzi u vezi sa istinom istorije i tradicije Reikija.

Starija društva ostala su zatvorena dugo vremena.

Originalni sistem Fam Rei došao je u Evropu i Ameriku zahvaljujući Satiji Eo` Thanu, osnivaču Učitelju Grandmaster Reiki Akademije, koji aktivno drži obuke tokom poslednjih deset godina. Fam Rei Akademija sledi i podučava znanje Satije Eo’ Thana i njegove Grandmaster Reiki Akademije.

Zašto neki “tradicionalni” Reiki učitelji i dalje negiraju postojanje pravog matičnog sistema? Razlog za njihovo neprihvatanje možemo tražiti isključivo u njihovoj psihologiji i prirodnim ego reakcijama. Neki učitelji, koji uče i praktikuju Reiki 15-20 godina smatraju sebe “velikim“ i “izabranim“, da poznaju Reiki sistem u potpunosti.

Da bi naučili pravi, matični sistem, prosto moramo početi učenje od nule i naravno moramo biti spremni da prevazidjemo sopstvene ego reakcije, a to ne može svako. Postoji ogromna razlika izmedju matičnog Fam Rei sistema i tradicionalnog Šihi Roho sistema i da bi se ona razumela neophodno bi bilo da se savladaju oba ova sistema, da bi moglo znanje da se uporedi i to je slobodan izbor svakog od nas…

Kompletan sistem Reiki Fam Rei obuhvata tri etape obuke:

1. Put Učenika (1-3) nivoa – nakon obuke, učenik se naziva Masterom, postaje „Reiki Master 3“. Tokom obuke, budući Master, izučava principe prva tri stepena Reikija, specijalne simbole, kako da radi sa energijom, principe samolečenja i lečenja pacijenata, tehnike lečenja na daljinu, umetnost budjenja Kundalini, Pranično disanja, razvoj grupne terapije, aktiviranje kanala, Astralnu Hirurgiju, osnove vibracione terapije, artefakte i moralne principe Reiki Majstora.

Put Učenika, je napravio Mikao Usui 1909. godine

2. Put Mastera (4-7) nivoa – nakon završetka Master dostiže nivo „Reiki Master 7“. Za vreme obuke Master uči principe sledeća četiri stepena Reikija, specijalne simbole, Čakralno isceljivanje, kloniranje čakri i druge specifične veštine relevantne za ove visoke nivoe.

Put Mastera napravio je Satja Nanjokari 1953. godine

3. Put Grandmastera (8-9) nivoa – tokom obuke Master dostiže nivo Grand Master „Reiki Grandmaster 9“. Za proces obuke na putu do zvanja Grandmastera, neophodno je da Master prodje učenje po specijalnom programu. Tokom obuke on prolazi kroz Astralnu transformaciju, usvaja i savladava principe telepatije, stiče veštine pregovaranja i rada sa razumom ćelije, energetskim stihijama žive i nežive prirode, izučava tibetansku vibracionu terapiju i druge važne veštine.

Na putu Grandmastera uče se principi dva viša stepena Reikija, specijalni simboli, tehnike blokiranja negativnih genetskih programa i programa samouništenja tela.

Put Grandmastera napravio je Satja Eo` Than 2006. godine.

Postoje tri Učiteljska stepena, u koje se mogu inicirati Masteri. Oni tada postaju Učitelji Reikija i mogu da prenose znanje drugim ljudima.

reiki 1