Raspored

Raspored

                                 RASPORED SEMINARA

   Fam Rei Academy – Sjedinjene Američke Države

                          Beograd, Srbija

                  23.maja – 17. jun 2018

        Umetnost isceljivanja sebe i drugih

 

S radošću vas obaveštavamo da se u Beogradu u periodu od 23 -17 juna po prvi put u Srbiji i regionu  održavaju intezivni seminari Fam Rei Academy iz Sjedinjenih Američkih Država. Ovom prilikom imate mogućnost da po promotivnim uslovima pohađate obuke Fam Rei Akademije i na taj način steknete veštine i znanje koje je vekovima čuvano i kao takvo stiglo u svom izvornom obliku kroz predstojeće edukacije.

Program započinjemo velikom konferencijom koja će se održati u Beogradu 23.5.2018. sa početkom u 18 časova. Na konferenciji će se po prvi put na ovim prostorima govoriti o Tesla Rei energiji

čuvano i kao takvo stiglo u svom izvornom obliku kroz predstojeće edukacije.

Program započinjemo velikom konferencijom koja će se održati u Beogradu 23.5.2018. sa početkom u 18 časova. Na konferenciji će se po prvi put na ovim prostorima govoriti o Tesla Rei energiji

 

U periodu 26 maja – 17 juna 2018 seminari će se održati po sledećem rasporedu:

 1.Tesla Rei – Umetnost vibracionog isceljenja

2.Otvaranje čakri, Fam Rei Reiki I – III

3.Tibetanske svešteničke prakse I – VI

4.Fam Rei Reiki IV -VII sa  Tesla Rei Art of Vibrational Healing

    

Tokom seminara sve vreme upotrebljavamo Tesla Rei generator, kreiran u skladu sa Tesla elektromagnetnim skalarnim talasima za regeneraciju ćelija i DNK čoveka.

          Tesla Rei umetnost vibracionog isceljenja – NIVO I

 

 1. Tesla Rei – Umetnost vibracionog isceljenja I – intenziv 26-27 maj od 9 do 18 časova
 2. Tesla Rei – Umetnost vibracionog isceljenja nivo I u terminu 28- 31 maja od 17 do 21

 

 Kratak opis seminara Tesla Rei Art of Vibrational Healing

 

“ Ukoliko želite da razumete kreaciju Univerzuma i ljudskog tela mislite o energiji, vibraciji . ” Nikola Tesla

    Drevna umetnost vibracionog lečenja zasniva se na starim BonTibetian praksama, po jednoj staroj legendi do nas je došla od Leana, drevne civilizacije Atlantida.

Koren ove tehnike nalazi se u veoma drevnim Bin tibetanskim praksama i Hindu Sankhya ( skriptama iz doba hiljadama godina pre Hrista), takođe pominje se i u Soma Rig Vedas ritualima.

Danas ove prakse koriste se širom zemlje na različite načine, Tokom istorije one su se menjale, nešto je oduzeto, nešto dodato ali koren i srce učenja ostao je veran originalu.

Esencija učenja je u postulatu da je sve energija, da je sve vibracioni pokret i da čovek može imati dobit kao I da može povećati tu energiju i snagu samo ukoliko razume i nauči kako da bude u interakciji sa njom i kontroliše je.

Zvali su je “ Amai” energetska snaga.

 Čovek je sastavni deo energetske igre, plesa, i njegova priča istovetna je  priči planete Zemlje pre i posle Velikog praska.

U skladu sa verovanjima o Ancient Art of Vibrational Healing leži u Shepardic drvetu, kreaciji planete i kosmosa koja se desila na dvet različitih vibracionih nivoa.

Svaki od tih nivoa poseduje svoju jedinstvenu, specifičnu skalarno vbracionu frekvenciju, koja je jedinstvena u odnosu na fazu kada je nastala. Tako postoji devet matriksa i svaki predstavlja specifični skalarni vibracioni spektar kreacije.

Prvi je nastao posle Velikog praska, odnosi se na ono što je Steven Hawkins zvao “ Beskonačni singularitet”. To je prvobitni izvor koji nas deli na dve polarnosti, muški ženski aspekt jedne ličnosti, u Hindu nazvanim Šiva i Šakti.

Ta prva tri nivoa su vibracija nematerijalnog sveta.

  Kada je energija počela da se sušta na dole iz tačke “Da’at” Kabbala  (zero point ),kod nas poznate kao Nulta tačka došlo je do materijalizacije sledećih šest specifičnih faza skalarnih vibracija reflektovanih u šest nivoa formiranih u našem telu. Pomenuta tačka je najviša moguća vibraciona tača fizičkog sveta i najjača vibraciona tačka spiritualnog.

 Svaki od ovih šest nivoa svojim specifičnim spektrom vibracija potpuno korenspondiraju medicinskom uređaju koji je napravio Inženjer Mraz, od šest nivoa skalarnih vibracija, zasnovanom na tehnologiji Nikole Tesle i njegovim skalarnim vibracionim talasima.

 Tokom seminara Mrazov uređaj biće dostupan svim učesnicima kako bi  dobili sve benefite koje korišćenje uređaja donosi, počevši od regeneracije ćelija do DNK regeneracije. 

 Drevna umetnost vibracionog isceljenja je veoma jednostavna za učenje i praktikovanje, samo u sebi sadrži puno nivoa i dubina i kao takva može se učiti i kao znanje proširivati tokom celog života. Počela sam da učim pre četrdeset godina i svakodnevno je praktikujem i još uvek skoro svakog dana otkrijem i naučim nešto novo.

 Osnovna filozofija učenja bazirana je na šest različitih koncepcija :

 1. Spektra od 6 skalarnih vibracija talasa odgovornih za kreiranje planete i fizičkog tela čoveka.
 2. 4 elementa koja su deo svake fizičke manifestacije – Zemlja, Vatra, Voda, Vazduh ( Etar), oni se nalaze i u Elementalima koji su deo Ta Rei dinamične energije –  Spirit, Gnomes, Sylphas, Windins, and  Salamanders – na jeziku Leana Ta znači turbulentan a Rei energija.
 3. 12 glavnih sistema organa svakog ljudskog organizma i njihovim meridijanima kroz koje energija protiče kroz telo.
 4. 7 čakri, energetskih centara, endokrinh sistema koji povezuju fizičko i astralno telo i kao takvi su odgovorni za našu vitalnost i življenje. Kada bi se dogodilo da samo jedna čakra ne radi, da nema energiju nastupila bi smrt.
 5. 26 glavih vorteksa, glavnih akupresurnih tačaka, lokalizovanih duž 12 meridijana organskih sistema, povezanih sa svih 6 koncepcija i odgovornih za pravilan protok Ta Rei energije kroz naše telo.
 6. 5 primordijalnih, prvobitnih, ljudskih imprinta koji su deo ljudske evolucije, a to su strah, anksioznost, agresija, depresija, laž. Možemo ih zvati i Asura

 

 Tokom seminara naučićete glavne funkcije ovih šest koncepcija i na taj način razumećete njihovu interakciju. Tako prožeti grade savšenim naše telo kao svaka pojedinačna nit jednog te istog tkanja.

Kada su svi u harmoniji Ta Rei energija protiče slobodno telom, a kada postoje određene blokade dolazi do disbalansa. Shodno tome naše učenje razotkriće vam kako da identifikujete blokade, kako da ih otklonite i povratite savršen balans. Omogućićemo vam da naučite potpuno kako da akupresurno, polaganjem vaših ruku na 26 vorteksa delujete na balans energije 12 sistema organa i merdijana. Pomoćićete sebi a moćićete da radite sesije svakom kome poželite.

 Samo učenje veoma je kompleksno, važno je da znate da ne morate odmah sve detalje znati napamet. Da bi vam olaksšali učenje i praksu spremili smo vam kartu vodič  i priručnik. Materijal koji ćete nakon seminara poneti sa sobom sadrži sva potrebna objašnjenja različitih alogoritama koji se koriste da bi brzo otklonili mogući prisutan bol ili nelagodnost i na taj način vratili balans.

Na primer moćičete brzo da otklonite bol prouzrokovan različitim vrstama glavobolje, ukočenost, probleme sa vratom, probleme izazvane astmom, fufunkcije svih organa, na primer jetre ili bubrega i mnoge druge simptome. Sve to radićete jednostavnim pritiskom svojih dlanova na jednu određenu od 26 tačaka na vašem telu ili telu klijenta kom radite,

Naveli smo samo neke od primera upotrebe Tesla Rei učenja i kompleksnost učenja ne treba da vas plaši jer ćete imati udzbenik i kartu vorteksa na telu. Praktikujem Art of Healing godinama pa i sada s vremena na vreme koristim pomenutu kartu naročito kad se susrećem sa veoma teškim, delikatnim i komlikovanim slučajevima.

Najvažniji deo Ta Rei seminara je otvaranje energetskih kanala na vašim dlanovima kako bi mogli da koristite Ta Rei energiju, razumete tehnike i filozofiju  6 koncepcija. Nakon toga sve je stvar vežbanja i praktikovanja.

 Tesla Rei Art of Vibrational Healing   kao seminar sastoji se od dva dela:

 1. Prvi nivo pomažite sebi
 2. Drugi nivo pomažite i drugima

 Seminar koji se održava po prvi put u Srbiji 2018 godine obuhvata Prvi nivo i cena mu je promotivnih 180 EUR

    Naredni seminar Drugi nivo održaće se na jesen. 

 Nakon završetka seminara dobija se sertifikat kao potvrda da ste obučeni za rad Tesla Rei energijom.

25-5-2018 petak održaćemo uvodno, besplatno Info veče u vezi svih informacija predstojećeg seminara

                                                   

Prvi nivo održava se u Beograd 26-27 maja od 9-18 časova sa jednosatnom pauzom za ručak, kao i 28-31 maja od 17-21 časova.

Možete pohađati bilo koji od dva ponuđena termina i odabrati vreme koje vama više odgovara, vikend ili tokom radne nedelje.

 

Nedelju nakon seminara od 4-8 juna imate priliku da u terminu od 18 do 20 časova besplatno pohađate sve organizovane vežbe i isceljujće sesije, postavljate pitanja i dobijete odgovor na moguće nedoumice.

Za to vreme u našem prostoru takođe ćete moći i da isprobate, osetite i uvidite sve benefite Tesla Rei skalarnog generatora, medicinskog skalarnog uređaja inženjera Mraza, koji direktno utiče na naš DNK kao i na regeneraciju ćelija.


        Intenziv – Otvaranje čakri i Fam Rei Reiki I – III

 

 1. Intenzivni seminar 1 – 3 jun 2018: Otvaranje čakri i Fam Rei Reiki nivo I – III

 

Petak 1.jun od 19 – 21  Dobrodošli ste da dodjete na naše Info veče na kom ćemo govoriti o predstojećim seminarima Fam Rei Akademije. Ne samo samo da ćete saznati sve originalnom dvokanalnom Fam Rei Reikiju već ćete moći da iskustveno osetite sve blagodeti Tesla Rei generatora skalarnih talasa koji direktno utiče na zdravlje i regeneraciju ljudskih ćelija i DNK.

Dobićete besplatni priručnik sa najvažnijim informacijama šta je to energoja, šta je to Reiki kao šta tačno učimo tokom naših seminara.

 

 Subota 2 jun :  od 9 do 15 ( sa jednočasovnom pauzom za ručak) Otvaranje čakri – Reiki I –obuka i inicijacija

 Subota 2 jun :   od 15 do 18 i nedelja  3. jun od 9 do 11:     Reiki II – obuka i inicijacija

 Nedelja 3.jun :  od 11 do 17  (sa jednočasovnom pauzom za ručak) Reiki III – obuka i inicijacija

 Nedelja 3.jun :  od 17 do 19  vežbe i dodela sertifikata

 

Završetkom seminara dobijate zvanje mastera i dobijate Fam Rei Master Degree Certificate.

 

Specijalna cena kompletnog Master Reiki Seminara  450  EUR (umesto 700 EUR ). Kompletam master seminar podrazumeva seminare Otvaranje čakri i Fam Rei Reiki I – III

 

Takodje možete izabrati i pojedinačno učenje seminara:

 

 • Otvaranje čakri , Reiki I =  175 umesto  250 EUR
 • Reiki II = 175 umesto 200 EUR
 • Reiki III =  225 umesto  250 EUR

 

 

Svi učenici koji se odluče da pohađaju intezivne seminare dobrodošli su da tokom nedelje dolaze na besplatne vežbe kao i da besplatno koriste blagodeti Tesla Rei skalarnog generatora tokom vežbi.

 

Od ponedeljka 4. Juna do četvrtka 7.juna svakog dana od 17 do 19 organizujemo otvorene i besplatne  prakse i isceljujuće sesije.

Tokom dvočasovnih susreta omogućeno je korišćenje Tesla Rei generatora koji blagodetno deluje I harmonizuje ćelije i DNK čoveka.

Susretima mogu prisustvovati svi zainteresovani za učenja koja pruža Fam Rei Reiki Akademija kroz svoja učenja.

 

III. Reiki IV – VII sa Tesla Rei Art of Vibrational Healing

 

 1. On 8 – 10 juna 2018 , Reiki IV -VII with Tesla Rei Art of Vibrational Healing

 

Petak, 8. Jun od 19 – 21 –  Organizujemo besplatno, uvodno Info veče o našim seminarima Fam Rei Reiki od IV do VII nivoa I seminara Tesla Rei – umetnost vibracionog isceljenja.

Praktikanti Reikija koji nisu prošli obuku dvokanalnog protoka Reiki energije pre pohađanja seminara moraju proći inicijaciju otvaranja dvokanalnog protoka, aktivacijom kanala na dlanovima i upotrebom simbola Eola.

Svi učenici tokom ova dva seminara naučiće upotrebu četiri nova simbola i njihovu relaciju sa čakramaTokom seminara Tesla Rei učimo o spektru od 6 skalarnih vibracionih nivoa, 26 vorteksa, energetskih tačaka na telu čoveka, funkciji 12 sistema organa i 5 glavnih ljudskim imprinta – strahu, anksioznosti, destrukciji, depresiji i izostanku istine, koja su u korelaciji sa svim ostalim nabrojanim kategorijama.

 

Subota 8.jun : od 9 do 13      Fam Rei Reiki IV-V

Subota 8.jun:  od 14 do 18    Fam Rei Reiki VI-VII

Nedelja  9.jun: od 9 do 13     Tesla  Rei nivo I

Nedelja  9.jun: od 14 do 18   Tesla Rei nivo II       

Nedelja 9.jun : od 18 do 19   Dodela sertifikata

 

Po završetku obuke dobija se  Master Degree Certificate –  Reiki IV  do Reiki VII i Certificate for Finishing Tesla Rei Art of Vibrational Healing, Levels I and II.

 

Cena obuke – Reiki IV – VII i Tesla Rei Art of vibrational Healing –  450 EUR

 

Ako izaberete samo obuku  Reiki IV- VII  cena je  300 EUR

Ako izaberete obuku Tesla Rei vibracionog isceljenja nivo I i II cena je  300 EUR

 

Ako izaberete da pohađate oba seminara i Reiki IV-VII i Tesla Rei cena je  750 EURumesto 900 EUR

 

Ukoliko se odlučite da pohađate sva tri naša seminara Otvaranje čakri sa Reiki I – III, Reiki IV – VII sa Tesla Rei Art of Vibrational Healing i seminar Tibetanske svešteničke prakse I – VI specijalna cena je 1,000  EUR umesto  1,350 EUR

 

 

 1. Tibetanske Svešteničke prakse I – VI

   

15 – 17 jun 2018, Tibetanske Svešteničke prakse I – VI

  

Petak, 15.jun od 17 do 19 – Info veče i prezentacija seminara Tibetanske svešteničke prakse.

Saznaćete sve u vezi Astralnih organa, Ta Rei dinamične energije i mogućnostima astralne transformacije.

Tokom dvočasovnog susreta omogućeno je korišćenje Tesla Rei generatora koji blagodetno deluje i harmonizuje ćelije i DNK čoveka.

Susretima mogu prisustvovati svi zainteresovani za učenja koja pruža Fam Rei Reiki Akademija kroz svoja učenja.

Sa sobom ćete sem dobre energije kući poneti i priručnik koji smo vam pripremili sa svim važnom informacijama vezanim za seminar Drevnih tibetanskih energija, isceljenja i harmonizacije sebe i drugih.

 

Subota 16. jun:    od  9 do 13          Drevne Tibetanske svešteničke prakse I

Subota 16. jun :   od 14 do 18         Drevne Tibetanske svešteničke prakse II

Nedelja 17. jun:   od 9 do 13           Drevne Tibetanske svešteničke prakse III – IV

Nedelja 17. jun :  od 14 do 18         Drevne Tibetanske svešteničke prakse V – VI

Nedelja 17. jun  : od 18 do 19         Dodela diploma

 

 

Na kraju seminara dobijate Master Degree Certifikat za zavrešen seminar Tibetanske Svešteničke prakse I – VI ili se možete odlučiti za nivo I i II seminara kada po završetku dobijate sertifikat za taj nivo.

 

Cena za masterski nivo Tibetanske Svešteničke prakse I – VI je  450 EUR

Cena seminara nivo I- II  je  250 EUR

 

Ukoliko se odlučite da pohađate  seminare Otvaranje čakri, Reiki I – III i Tibetanske prakse I – VI specijalna cena za oba je  750 EUR umesto  900 EUR

Ukoliko se odlučite da pohađate  seminare Otvaranje čakri, Reiki I – VII i Tibetanske prakse I – VI specijalna cena za oba je  1000 EUR umesto  1350 EUR

 

 

 1. SEMINARI U TERMINIMA PREKO NEDELJE

 

 

 1. Od 28 maja do 31 maja održaćemo obuku za seminar TESLA REI tokom radne nedelje u sledećim terminima:

      

      Ponedeljak 28. maj  –  četvrtak 31.maj od 17 do 21

 

 1. Od 4 -7 juna svakog dana od 18 – 20 u našim prostorijama u ulici Njegoševa 6 održavaju se besplatne info večeri
 2. Od 11 – 14 juna od 17 – 21 sati održaće se jedan od ponuđenih seminara u zavisnosti od broja prijavljenih zavisi i izbor seminara koji ćemo organizovati u ovom terminu

 

 

Sve cene izražene su u eurima, uplata se vrši u dinarskoj protivrednosti po gornjem kursu banke na dan uplate, cene su sa uključenim PDV –om

 

Svoje mesto na seminaru osigurali ste uplatom sume za izabrani seminar, molimo bas da nas kontaktirate radi preciznih instrukcija vezanih za račun na koji se uplata vrši.

 

Prijava za konferenciju i Tesla Rei obuku je do 15 maja, za ostale seminare do 25 maja, mesto možete osigurati uplatom cene kursa.

Vaše uplate možete da izvršite na sledeće račune:

TESLA MEDICAL INNOVATION D.O.O
Kralja Petra 58/7, SRB-11000 Beograd
PIB:  106765213
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
Broj računa: 205-0000000214838-42
moze i na PayPal:

 

Više informacija :

 

 

In United States,  Ljiljana Milosavljevic:    www.famreiacademy.com

email:   ljiljana@famreiacademy.com     Tel: +1 215 669 8657

 

Srbija : Milica Lalović-Božić:    www.famreiacademy.rs.

email:  milica@famreiacademy.com    Tel:  +381 63 199 0693

 

 

 

 

Kontakt