Tibetanske svešteničke prakse

Tibetanske svešteničke prakse

Učenje Drevnih Tibetanskih Svešteničkih praksi, praksi starog Tibeta, odvija se u nekoliko nivoa. Na prvom nivou, studenti su obučavaju da rade sa čakrama, razvijaju se kroz bavljenje jogom, tibetskom gimnastikom, izučavaju sistem zdrave ishrane, rad sa seksualnom energijom. Nakon toga, studenti nastavljaju sledeću fazu učenja, o kojoj ćemo govoriti odmah.

Mi radimo sa dva vida astralne energije. Prva od njih je – čakralna energija Fam Rei, u zapadnoj kulturi ona je poznata kao Reiki energija. Postoji još jedan vid energije i to je – Turbulentna energija Ta Rei i o njoj se detaljno uči tokom seminara Drevnih Tibetanskih Svešteničkih Praksi. U osnovi ove energije je potpuno drugačiji mehanizam.

Sa čakralnom energijom radimo preko sopstvenog čakralnog sistema, koji poseduje svaki čovek, od svog rođenja. Prvo što vi učite na seminaru Drevnih Tibetanskih Svešteničkih Praksi jeste Astralna Transformacija.

Za vreme transformacije u vašem telu formira se potpuno novi sistem unutrašnjih astralnih organa. To su četiri nova, astralna organa. Nakon formiranja novog sistema astralnih organa, čovek dobija nove sposobnosti, koje se često mogu nazvati i „super moćima“.
Oblasti primene ovih sposobnosti su neograničene. Primeri takvih funkcija su telepatija ili efekat dejstva na nivou razuma ćelije, što dovodi do potpune promene u telu.

Pored toga uči se i umetnost vibrirajućeg dejstva, koji omogućava uticaj na zdravlje i razvoj različitih, jedinstvenih sposobnosti svakog čoveka.

Ljudi koji su obučeni po sistemima zastupljenim u Americi i Evropi, obično kažu nešto ovako:

Pre izučavanja Drevnih Tibetanskih Svešteničkih Praksi mislili smo da se razvijamo. Bili smo u prilici da učimo različite veštine, kao što su Reiki, joga, meditacija, borilačke veštine i dobijali smo puno korisnih informacija. Svi smo mogli, ipak da dostignemo samo jedan određeni nivo. Sve što je ležalo preko ovih, određenih granica, ostajalo bi nedostupno za nas.Nešto je nedostajalo. Nakon škole Drevnih Tibetanskih Svešteničkih Praksi svako dobija direktnu mogućnost da pređe ove granice. Zaista, kada osoba pređe tu granicu, pred njom se otkriva divan, novi svet.

Drevne Tibetanske Svešteničke Prakse 1

 • tiču se učenja postavljanja individualnih ciljeva
 • prolazi se kroz Astralnu Transformaciju
 • ovladava se tehnikom stvaranja telepatske komunikacije
 • usvaja se tehnika slanja i razmene visokih vibracija – kontakt na daljinu
 • otvaraju se novi energetski kanali na rukama, odgovorajućih visokih vibracija
 • ovladava se tehnikom Praničnog disanja radi povećanja nivoa životne energije u ćelijama i podmlađivanja tkiva i organa
 • ovladava se veštinom lečenja putem vibracionog dejstva

Drevne Tibetanske Svešteničke Prakse 2

 • na ovom nivou ovladava se specijalnim tehnikama mentalnog programiranja ćelije, važne za ozdravljenje fizičkog tela (astralno telo i četiri astralna organa odgovorni su za rad određenih organa i sistema fizičkog tela)
 • podešavanje na mentalno samoozdravljenje
 • asimilacija kompleksnih, jedinstvenih, terapeutskih tehnika na unikatnom iskustvu lečenja Čuvara znanja (kompleks telepatskih, vibracionih i mentalnih uticaja)
 • ovladavanje tehnikom pasivne regresije – prekid negativnog,kauzalnog, karmičkog obrasca, to je osnovna tehnika Terapije prošlih života
 • ovladavanje veštinom tibetanske medicinske vibracione masaže
 • formulisanje i rešavanje individualnih ciljeva uz pomoću razuma ćelije

Kupi sada

Tibetanske Svešteničke prakse –  Level 3

Na ovom seminaru učimo kako da radimo grupne energetske tretmane Ta Rei energijom.
Grupna energija uvek je jača od energije pojedinca.

Naučićete kako da radite sa Astralnim telom osobe, klijenta, I naučićete način povezivanja sa njihovim psiho –  stanjem.

Za Tibetanske Svešteničke prakse veoma je važan grupni rad. Da bi grupni rad bio moguć potrebno je najmanje pet osoba koje su prošle obuku za rad sa Ta Rei energijom.

Isus je rekao – Kada dve ili tri osobe rade u moje ime, ja sam uvek medju njima.
Kada mi radimo zajedno sa istom svrhom i namerom, dobijamo magične rezultate.
Na ovom nivou učimo kako da umesto snopa energije kreiramo energetski Disk.
I snop I disk koristimo za prenos mislenih energetskih formi.
Disk je poseban metod slanja kreiranih mislenih energetskih formi.

Kupi sada

Tibetanske Svešteničke prakse – Level 4

Na nivou 4 seminara Tibetanskih praksi, nastavljamo učenje rada u grupi, kao I rada sa Astralnim telom osobe, rada na psiho – emocionalnom nivou.

Naučićete tačnu podelu psihoemocionalnih stanja u četiri grupe, koje su korespodentne sa četiri Astralna organa.

Svaki od četiri Astralna organa povezan je sa nekim od sledećih stanja :

Prvi astralni organ:

 • Ego reakcije
 • Sve emocije
 • Ljutnja
 • Mržnja
 • Tuga
 • Strah
 • Pretvaranje
 • Briga
 • Zavist
 • Ljubomora
 • I mnoge druge ljudske emocije

Drugi astralni organ:

Kontroliše našu sposobnost davanja i primanja ljubavi.

Treći astralni organ kontroliše:

Energetski metabolizam
Našu fizičku težinu
Spavanje

Četvrti astralni organ kontroliše :

Našu seksualnu energiju

Ceo fizički svet sastavljen je od elementala, glavna su četiri stanja čvrsto, tečno, gasovito I eterično stanje. Razlika izmedju njih je u tome što se ne distribuiraju u istoj proporciji.

Elementali od kojih su sastavljena ova stanja imaju takodje svoju sopstvenu svest, koju mi nazivamo Duh elementala – Spirit of Elemental’s

Čvrsto stanje – Spirit of solid – Gnome
Tečno stanje – Spirit of liquid – Windins
Gasovito stanje – Spirit of Gas – Sylpha
Eterično stanje – Spirit of Etheric – Salamanders

Spirit of Elemental’s je inteligentan ali vrlo primitivan oblik inteligencije.
Elementali razlikuju samo dva stanja, stanje aktivnosti I stanje pasivnosti odnosno mirovanja.
Na našim seminarimo učimo kako da upravljamo I kontrolišemo elementale, da ih smirujemo ili uzburkavamo.

Kupi sada

Tibetanske Svešteničke prakse –  Level 5 I 6

Na ovom nivou stičemo dodatna znanja i mogućnosti slanja energije putem energetskoh snopa i energetskog diska kao i formiranje i slanje energetskog svoda.

Kada je reč o energetskom svodu učimo slanje misaonih energetskih formi na mesta velike prostorne udaljenosti.

Udaljenost nam nije važna i ne predstavlja problem slanja i stizanja bilo gde da se nalazi mesto, grad, država ili kontinent.

To postižemo spajanjem Energije planete Zemlje i naše Astralne Energije Ta Rei, koje tako spojene dobijaju posebnu jačinu i snagu. Teleportacija je kombinacija dvaju energija, Energije planete Zemlje i Astralne Ta Rei energije.

Tibetanse Svešteničke Prakse 5-6 mogu se praktikovati isključivo kroz grupne tretmane uz prisustvo najmanje pet obučenih osoba kada se takodje grupa spaja sa energijom Egregora, energetskim bestelesnim Masterima.

Egregor je skup bestelesnih bića koja su nam podrška pri radu Ta Rei energijom.

Tibetanske Svešteničke Prakse V i VI su Masterski nivoi. Kao takvi ne mogu se učiti kroz on-line seminare jer podrazumevaju rad u grupi uz prisustvo najmanje pet učenika.

O njima govorimo i učimo ih isključivo tokom Grandmaster programa u mestima velike energetske snage.