Reiki

Reiki

„Da bi postali pravi Majstor, neophodno je ne samo da ovladate veštinama u radu sa Reiki energijom, već i da duboko prihvatite tradiciju i filozofiju Reiki učenja, da znate istoriju i porodično stablo, poštujete svoje Učitelje, volite život u svim svojim manifestacijama, osećate i imate svoju svrhu u ovom svetu, da budete tolerantni ljudi, prema onima koji imaju sopstveno, drugačije mišljenje o vama i vašem radu.“

Satja Eo` Than

Reiki 1
(kompletno znanje o dvokanalnom sistemu Fam Rei)

Šta ste dužni da znate, razumete i kakve ćete imati mogućnosti nakon seminara:

 • suštinu Reiki energije, njen nastanak i sposobnost prenošenja drugim živim bićima
 • istoriju Reikija, osnove učenja i suštinu Krsta Tri Puta
 • suštinu inicijacije i bezopasni način rada sa energijom
 • redosled stepena majstorstva
 • principe rada energije i korist od nje
 • sedam velikih Reiki Principa
 • postojeće sisteme Reikija i razlike između njih, kao i prednosti ove škole
 • strukturu tri Plana sveta, mentalno, astralno i fizičko telo, radi objašnjenja zabluda
 • čakralni sistem čoveka, suštinu čakri, aure, energetskih kanala i bio-polja
 • najvažnije meditacije i meditativne tehnike koje se koriste u Reikiju
 • kako organizovati rad sa pacijentima
 • da objasnite predrasude u vezi sa prirodom energije i misaonim formama
 • upotrebu simbola EOLA
 • naučićete tehniku budjenja Kundalinija
 • tehniku Praničnog disanja
 • tehniku razvijanja astralnog vida, sposobnost da vidite auru
 • tehniku samolečenja i lečenja ljudi i životinja
 • tehnike rada u grupi

Prijavite se za seminar 1-3:

„Volite sebe, volite svoje bližnje. Ljubav neka vam bude Manifest. Ne postoji sila veća od ljubavi. Sa snagom ljubavi, vi imate Božansko u sebi, a onda ste u mogućnosti da dodirnete Božansko u drugima.“

Satija Eo` Than

Kupi sada

Reiki 2
(potpuni, matični, dvokanalni sistem Fam Rei)

Šta ste dužni da znate, razumete i kakve ćete imati mogućnosti nakon seminara:

 • naučićete principe Drugog stepena Reikija
 • principe delovanja na daljinu
 • greške u lečenju Mastera na daljinu
 • naučićete upotrebu otvorenih simbola drugog stepena ČO KU REI, HON ŠA ZE ŠO NEN, SEJ HE KI
 • upotrebu tajnog simbola drugog stepena LA REI
 • napredne tehnike samolečenja
 • napredne tehnike lečenja klijenata
 • lečenje na daljinu, 3 osnovne tehnike – tehnika fantoma, Vudu tehnika i tehnika kolena
 • lečenje preko interneta, koristeći Skajp
 • rad sa situacijama – tehnika sveske i kutije
 • tehnike praničnog disanja i disanja sa ČO KU REI
 • tehnike razvijanja astralnog vida

„Period koje se daje Masteru, pruža neverovatnu priliku i odgovornost… I zahteva vreme.“

Satija Nanjokari

Kupi sada

Reiki 3
(kompletno znanje o matičnom dvokanalnom sistemu Fam Rei)

Šta ste dužni da znate, shvatite i šta ume Master nakon seminara:

 • naučićete principe Trećeg stepena Reikija
 • upotrebu otvorenih simbola trećeg stepena DAI KO MIO I RAKU
 • tajni simbol trećeg stepena UN CEF i njegovu upotrebu
 • tehnike Masterskog lečenja
 • tehnike Masterskog samolečenja
 • tehnike Masterskog lečenja na daljinu
 • tehnike aktiviranja i harmonizacije čakri
 • rad sa velikom grupom ljudi
 • tehnike Astralne Hirurgije
 • tehnike stvaranja Reiki Artefakata

Kupi sada

Reiki 4 – 5
(kompletno znanje o dvokanalnom sistemu Fam Rei)

Reiki master 4

 • imaćete sposobnst transformacije unutar čakri
 • naučićete principe Četvrtog stepena Reikija
 • naučićete tajni simbol četvrtog stepena ORT NAHAT i njegovu upotreba
 • prakse lečenja Muladare, vezane za probleme sa seksualnošću
 • prakse lečenja Anahati, vezane za probleme kardiovaskularnog i respiratornog sistema

Reiki master 5

 • naučićete principe Petog stepena Reikija
 • upotrebu tajnog simbola GED UR
 • prakse lečenja Svadihstane, problemi vezani za žučnu kesu, jetru, debelo crevo
 • prakse lečenja Visudhi, problemi oboljenja grla
 • učenje oratorskih veština

Kupi sada

Reiki master 6- 7
(kompletno znanje o dvokanalnom sistemu Fam Rei)

Reiki master 6

 • tajni simbol TAL DON i njegovu upotrebu
 • prakse lečenja Manipure, bolesti želuca, pankreasa, slezine, narušenog metabolizma
 • prakse lečenja Ađne, vezane za probleme disfunkcije svesti i ponašanja

Reiki master 7

 • tajni simbol GIZA FAM i njegovu upotrebu
 • prakse lečenja Sahasrari, vezane za bolesti nervnog sistema
 • čakralno kloniranje

Kupi sada

Grandmasterski nivo  osam i devet možete pohađati samo u okviru Grand Master klasova od Satije Eo` Thana u velikim centrima Moći.

Reiki master 8
(kompletno znanje o dvokanalnom sistemu Fam Rei)

 • proćićete kroz Astralnu Transformaciju, imaćete formirana četiri nova visokovibrirajuća astralna organa uz mentalnu i energetsku pomoć Učitelja
 • ovladaćete tehnikama formiranja telepatskog kanala i telepatskih veza
 • tehnikom slanja i razmene visoko frekventnih vibracija direktno i na daljinu
 • otkrićete nove energetske kanale u rukama, odgovarajuće visoko frekventne vibracije
 • savladaćete tehniku lečenja vibracijom
 • naučičete specijalne tehnike mentalnog programiranja ćelija potrebne za lečenje fizičkog tela, astralnim organima, kojih ima četiri i svaki je odgovoran za određene organe i sisteme fizičkog tela
 • mentalno podešavanje u svrhu samoizlečenja
 • izučičete jedinstveno, unikatno, znanje Drevnih Tibetanskih Svešteničkih praksi- kompletan telepatski, vibracioni i mentalni uticaj
 • lečenje tibetanskom vibracionom masažom
 • postavljanje i ostvarenje individualnih ciljeva uz pomoć razuma ćelije
 • principe Osmog Grandmaster stepena Reikija
 • tajni simbol osmog nivoa TARI i njegovu upotrebu
 • osnove genetike, genetskog inžinjeringa
 • blokiranje negativnih genetskih programa

Reiki master 9
(kompletno znanje o dvokanalnom sistemu Fam Rei)

 • naučičete složene grupne energetske tehnike
 • tehnike za kreiranje veštačkih Mesta moći i upravljanje energetskim teleportovanjem
 • tehnike telepatske kontrole u haotično – dinamičkom sistemu
 • tehnike rada sa četiri energetske lopte
 • tehnike rada sa četiri stihije i rad sa živom i neživom materijom
 • tehnike upravljanja emocijama uz pomoć astralnih organa
 • naučićete specijalne tehnike ličnog usavršavanja vezane na primer za uticaj ega, odnose u biznisu, doživljavanje pojma smrti, ljubav, regulisanje sna, gubitak težine, seksualnost
 • principi Devetog Grandmasterskog nivoa Reikija
 • tajni simbol devetog stepena ROTA i njegova upotreba
 • upoznaćete rad na samouništavajućim programima i mogućnost njihovog uklanjanja i blagodeti tog postupka na lični rast i razvoj
 • rad na blokiranju programa samouništenja čoveka