Mentalne energije

Mentalne energije

Šta su to mentalne energije i mentalne sile?

Škola Mentalne energije je viša škola koju su napravili Učitelji u starom Tibetu. U osnovi učenja nalazi se ovladavanje mentalnom snagom, tako da dobijamo mogućnost da aktivno gradimo svoj život u skladu sa svojim željama, ciljevima i potrebama.

Obično ljudi imaju veoma slab nivo mentalne energije, nefokusiran i protivrečan. Tokom procesa ovladavanja Mentalnom energijom, ljudi postaju mnogo uspešniji u svim oblastima svoga života, njihove želje se materijalizuju mnogo brže, lakše i mnogo više puta.

Koje su etape ovladavanja Mentalnom energijom?

 1. Povećanje energetske vibracije fizičkog tela – Tibetanske Svešteničke Prakse, seksualna energija, harmonizacija, tehnike disanja, meditacija, tibetanska gimnastika.
 2. Uspostavljanje veze sa mentalnom energijom unutar sebe i u prirodi, sposobnost da se privuku i koncentrišu mentalne moći.
 3. Sposobnost davanja Mentalne energije od sebe ka svetu, prirodi, sposobnost uticanja mentalnom energijom na spoljašnje objekte.
 4. Stvaranje aktivnih misaonih formi i podešavanje svog mentalnog polja na automatski prijem intiuitivnog otkrivanja, sposobnost ostvarenja sopstvenih želja putem mentalne snage.
 5. Uticaj sopstvenom mentalnom snagom na mentalno polje drugih ljudi u cilju poboljšanja energetske vibracije, prevencije kao i zaštite od bilo koje manipulacije medju ljudima.
 6. Postizanje istinske neutralnosti, nezavisno od bilo koje situacije, od bilo kakvih rezultata, potpuna pobeda nad Egom i impulsivnim ponašanjem.

Mentalne energije 1-2

 • tiču se povećanja energetske vibracije svog fizičkog tela
 • proučava se Tibetanski Sveštenički energetski sistem, koncept energije života i energije smrti
 • čišćenje organizma od niskovibracionih mrtvih ćelija
 • pravilan odnos prema dejstvu bakterija i virusa
 • povećavanje dugovečnosti, podmlađivanje i zdravlje fizičkog tela
 • koncepta seksualne energije i razuma ćelije
 • ćelijsko odbacivanje partnera
 • tiču se i principa postojanja porodičnih, seksualnih i drugih odnosa
 • prakse disanja
 • meditacije
 • tibetanske svešteničke gimnastike
 • uspstavljanja veza mentalne energije unutar sebe sa mentalnom energijom spoljnog sveta
 • privlačenja i koncentracije mentalne energije
 • slanja mentalne energije od sebe ka spoljnom svetu, slanje mentalne energije ka različitim objektima

Mentalna energija 3

 • bavi se uspostavljanjem aktivnih misaonih formi
 • podešavanjem sopstvenog mentalnog polja u automatski prijem intuitivnih otkrića
 • postizanjem određenih stanja svesti
 • ostvarivanjem želja uz pomoć mentalne snage

Mentalne energija 4

 • uticaj sopstvenim mentalnim snagama na mentalno polje drugih ljudi
 • prevencija i zaštita od manipulacije medju ljudima
 • ostvarivanje želja uz pomoć mentalne energije

Kupi sada

Mentalna energija – Level 5

Ovaj seminar donosi znanje najvišeg stepena Mentalne energije.

Kao takav, zbog kompleksnosti materijala koji se uči, može se izučavati samo u okviru Grandmaster seminara – programa koji se održavaju u centrima velike energetske snage.