Individualne sesije

Individualne sesije

Blagoslov učitelja

Velika je sreća da koncept postojećeg materijalnog uma, savremenog sveta zamenjen okretanju Božanskom, najpre kroz uzimanje blagoslova od duhovnih učitelja. Blagoslov u sebi nosi suptilnu energiju, koja dolazi od samog Boga, iz božanske duše. Duhovni učitelji, kojima je data mogućnost da nam daju Blagoslov, imaju veliko iskustvo i kroz njihovu vezu sa Bogom i Božanskim data im je mogućnost prenošenja božanskog blagoslova.

Primanjem blagoslova, izmedju ostalog dobijamo veliki utucaj božanskog na naš život. Blagoslov je razrešenje, odnosi se na naše postupke, odobrenje postupaka i nikako se ne odnosi na planiranje Karme. Blagoslov je dozvola za ono što imamo kao karmu, bez snage, mudrosti i akumulirane pobožnosti. Zašto nam je potrebna dozvola? To je zakon Vaseljene, a iza njega stoji Bog.

Moć blagoslova najlakše možemo objasniti činjenicom, da nam kroz njega Duhovni učitelj prenosi veliku božansku snagu, baš onu snagu koju poseduje sam Bog. Blagoslov je pravo čudo, jer nam omogućava da u našem životu iskusimo sve ono što nam po zakonima materijalnog sveta nije dato.

Kupi sada

Mentalna hirurgija

Mentalna hirurgija slobodno se može nazvati i Umetnost Univerzalnog Božanskog lečenja, i kao takva, kao znanje dostupna je samo malom broju prosvećenih učitelja. Mentalna hirurgija ne može se podvesti pod medicinsku praksu u klasičnom smislu.

Kroz sesiju Mentalne hirurgije, obučeni, proscećeni učitelj, klijentu vraća, odnosno ponovno uspostavlja izgubljenu mentalnu povezanost telesne, ljudske biološke ćelije, sa svojim božanskim izvorom. Kao rezultat, ćelijski um, a ćelijski um poseduje svaka pojedinačna ćelija našeg organizma, dobija novi program. Nakon sesije Mentalnom hirurgijom, dolazi do promena na mentalnom nivou, nakon čega dolazi i do radikalnih promena i na astralnom kaio i na fizičkom nivou osobe.

Hronični umor kao i stres, kao bolesti savremenog doba, glavni su uzročnici propadanja ćelije i ljudskog organizma uopšte. Mentalna hirurgija omogućava otklanjanje posledica hroničnog umora i stresa, ćelija se podmlađuje.

U nasim sesijama mi  kombinujemo Mentalnu Hirurgiju  sa sesijama Tibetanskih Svešteničkih praksi, Egipatskim i Keltskim praksama, kao i Grandmaster Reiki praksama.

Kupi sada

Prevazilaženje tragične karme

Sigurno vam se nekada desilo da osećate strah, da imate neku fobiju ili da imate postojeće životne probleme od ljubavnih do egzistencijalnih, koji vam otežavaju svakodnevni život i zbog kojih kvalitet vaših života nije na zavidnom nivou. Ljubavni problemi, strahovi, fobije ili negativni obrasci ponašanja, gotovo uvek imaju svoj prauzrok u prošlosti. Uzrok može biti u detinjstvu, u embrionalnom periodu ili u prethodnom životu. Ovaj mehanizam uzroka nazivamo Karmom.

Tehnika Prevazilaženje tragične karme zasnovana je vraćanju, odnosno sećanju i ponovnom upostavljanju iskustvu uzroka, koja su obično blokirana od strane naše svesti i kojih se ne možemo setiti, ali se čuvaju u našoj podsvesti, trajnoj memoriji.

Tehnikom Prevazilaženje tragične karme, osoba dobija mogućnost da ponovo proživi taj momenat, uzrok straha, fobije ili neželjenog modela ponašanja. Tokom seanse, Master odvaja uzrok i osobu od postojećeg stanja i problem u potpunosti iščezava.

Kupi sada