Grandmaster Seminar

Grandmaster Seminar

Grandmaster seminari su desetodnevni seminari koji se organizuju na posebnim mestima velike energetske snage.

Tibetanske prakse – 5-6, kao i Reiki 8-9 mogu se pohadjati samo u okviru Grandmaster programa.

Grandmaster seminari uključuju sledeće seminare:
1.Otvaranje čakri
2. Reiki 1
3. Reiki 2
4. Reiki 3
5. Reiki 4
6. Reiki 5
7. Reiki 6
8. Reiki 7
9. Reiki 8
10.Reiki 9
11. Tibetanske svešteničke prakse 1-6
12.Lečenje tragične karme – regresoterapija

Grandmaster seminar – 1500 EUR umeto 2650 EUR

Kupi sada