Blog

Elektromagnetne vibracije

Ljudski DNK sastoji se od tri osnovne komponente : karbon kiseonika, vodonika i azota. Znamo da je od svih 64 DNK dvostrukospiralnih mogućih kombinacija u našem telu iskorišćeno manje od ½ tih kombinacija.

Velika je misterija zašto se ne koristi svih 64 kombinacija jer imamo bazu za sve njih. Tibetanska legenda tvrdi da je naša ljudska rasa peta rasa naše manifestacije. Ranije smo postojali mi kao Neani ( Hiperborejci, slični današnjim delfinima), Felini ( Feniksi), Lemurijanci ( Zmajevi), Leani i sada kao Arijevci ( čovek). Da li je moguće da smo u jednom trenutku imali aktivirane sve 64 moguće kombinacije ili je moguće da će do svih aktivacija doći u budućim rasama.

Moderna medicina dugo vremena verovala je da je DNK čoveka nepromenljiv ali sada se sve više ističe da to nije tako. “ Super gen” i “Super mozak” knjige Dipaka Čopre i Dr. Rudolfa Tanzija jasno dokazuju da mi nismo žrtve našeg DNK i da imamo mogućnost da izbegnemo mnoge genetske predispozicije.

Ako je tako šta je mehanizam i kako se dešava ova transformacija??

U prethodnom članku spomenula sam mogućnost holografske sposobnosti ćelija da se međusobno regenerišu. (Nobelova nagrada za Fiziologiju 2016 otišla je u ruke japanskom mikrobiologu Yoshinori Ohsumi)

Takođe sam u prethodnim člancima govorila o sinhronizaciji elektromagnetne energije Zemlje i elektromagnetene energije naših ćelija. Naše telo ima izgrađen sopstveni mehanizam koji kada su ove dve energje u harmoniji aktivira gen nazvan Period.Ovaj novootkriveni gen stimuliše proizvodnju određenih aminokiselina i proteina koji pomažu našim ćelijama da se regenerišu i izleče. ( Nobelova nagrada za medicinu, 2017-e “Circadian Rhythm”.

Sada bih želela malo više da objasnim kakva je priroda tog unutrašnjeg mehanizma koji omogućava da dodje do procesa ozdravljenja.

Ta unutrašnja tehnologija izgrađena u našem telu osnažena je našim emocijama.

Veruje se da postoje samo dva glavna osećanja na opozitnim mestima čitavog spektra emocija, Ljubav i Strah. Na negativnoj strani osećanja imamo emocije kao što su briga, ljutnja, očajanje, tuga,pretvaranje, strah ali STRAH se nalazi kao pozadina svih ostalih emocija koje karakterišemo kao negativne. Pozitivne emocije su emocije visoke vibracije kao što smo videli u prethodnom članku magična nota 528 je frekvencija Ljubavi.

Sinhronizacija elektromagnetne vibracije naših ćelija sa elektromagnetnim vibracijama planete dešava se u području našeg srca. Naše srce ima ulogu veoma velikog tečnog kristalnog oscilatora.

Sva osećanja koja originalno potiču iz mentalnog plana osećamo u našem mozgu ali da bi se manifestovala kao emocije moraju da prođu kroz naše srce. U tome je upravo lepota naše untrašnje izgrađene tehnologije koja ima skoro alhemijske sposobnosti. Mi koristimo Meentalnu energiju da izgradimo značenja za “Mislene forme ili Namere” iz Metalnog plana. Ove mislene forme ili Namere prolaze kroz naše srce da bi se manifestovale i transformisale u našoj sadašnjoj stvarnosti.

Ceo ovaj proces veoma dobro je opisan u 35000 godina starim Smaragdnim tablicama Tota, visokog sveštenika Leana, naroda Civilizacije Atlantida, poreklom iz drevno egipatske kulture.

U sledećem članku govoriću više o vibracijama Smaragdnih tabela o njihovom prevodu Njutna i Tota.

 

Tibetanska meditacija

Šta je to Tibetanska meditacija ?

Spoj sinhronizacije elektromagnetne energije Zemlje sa elektromagnetnom energijom naših ćelija otvara vrata snažnoj novoj energetskoj sili koju je Tesla zvao negravitacionom, bržom od svetlosti. Tibetanski drevni spisi su je zvali Mentalnom energijom. Ovoj energiji pristupamo za vreme duboke Tibetanske meditacije kao i tokom korišćenja duboke energije isceljenja.

Kao što sam pomenula u prethodnim člancima Elektromagnetna energija je energija planete kao i energija naših ćelija. Elektromagnetna energija naših  ćelija radi u sinhronizovanom ritmu sa elektromagnetnom energijom Zemlje. Dobitnici Nobelove nagrade u medicini za 2017-u godinu nazvali su ovaj fenomen Cirkadijalni ritam(“Circadian rhythm.”)

Do sinhronizacije elektromagnetne energije Zemlje sa elektromagnetnom energijom naših ćelija dolazi tokom duboke Tibetanske meditacije ili tokom praksi dubokog isceljenja. Prema Teslinim naučnim istraživanjima kao i prema drevnoj alhemijskoj teoriji Smaragdnih tabela kada se sinhronizacija desi još finije energije pojavljuju se iz ove zajednice.

Sve energije ulaze u naše telo kroz neuronski sistem koji predstavljaju naše čakre. Svi neuronski sistemi i endokrine žlezde korenspondiraju sa našim čakrama. Mi možemo čak reći da naše fizičko telo deluje kao komjuter a da je naše Astralno telo softver. Komunikacija između fizičkog i astralnog tela dešava se kroz naše čakre. To je razlog zašto se mi ne možemo roditi kao pas ili bilo koja druga životinja to je praktično drugačiji hardver. Mi još u potpunosti ne razumemo ponašanje Aikina.

Fizički svet čine Atomi dok Astralni i Mentalni svet čine beskonačno malo delovi koji su u jeziku Leana nazvani Aikini. To su visoko frekvetne čestice nevidljive našim čulima ali kada se spuste dole uspori im se vibracija i one postaju materijalizovane. Najviše što znamo u vezi te energije je zahvaljujući eksperimentu koji je pre nekoliko godina urađen u Švajcarskoj koji je tada zapanjio svet. Tada je otkrivena Higgs Boston čestica, nazvana Božjom česticom. Sada znamo da ova čestica zaista postoji ali vrlo malo znamo o njenom ponašanju. Mi još u potpunosti ne razumemo ponašanje Aikina

Naučnik Nikola Tesla pričao je dosta o ovim česticama i toj energiji i predvideo je da će je naučnici otkriti u ovom veku. On je govorio i o tome da su druge drevne civilizacije znale za ovu formu energije i da su je slobodno koristile takođe. Civilizacija Atlantida koristila je ovu energiju za građenje i kreiranje svega uključujući i piramide.

Danas do te energije najbliže smo došli kroz tehnologiju  skalarno elektromagnetnih talasea energije Nikole Tesle. On opisuje ovu energiju kao motor iza sveh fizičkih i astralnih energija. To je svesna sila, koja se kreće brže od svetlosti, prkosi gravitaciji i prolazi kroz sve.

U tibetanskoj tradiciji ova svesna energija zove se Mentalna energija. Koristi se u svim Tibetanskim energetskim praksama kao što su Reiki, Tibetanske svešteničke prakse i u svim formamam energetskog isceljivanja i Tibetanskoj meditaciji.

Možemo reći da je skalarna elektromagnetna energija talasa Nikole Tesle Mentalna energija iz Mentalnog plana postojanja koja se koristi kao podrška svim Namerama i svim mislenim formamama u bilo kojoj praksi energetskog isceljivanja i Tibetanskoj meditaciji.

U sledećem članku govorićemo više o tome kako se ova sila manifestuje u našem telu i kako to utiče na naše ćelije  naš DNK.

 

Vibracija kroz medicinu

 

Sve je energija, sve je vibracija. Ukoliko želite da mislite o medicini budućnosti  onda je to Vibraciona medicina.

Nikola Tesla

Kao što sam pomenula ranije hajde da na trenutak razmotrimo mogućnost da je u Univerzumu sve živo i da sve pulsira različitim vibracionim frekvencijama. Ove vibracione frekvencije su takoreći gradivni blokovi od kojih je sagrađeno sve što postoji kao manifestovano u fizičkoj realnosti.

U skladu sa tim sada možemo postaviti pitanje šta je to vibracija, šta su frekvencije?

Vibracije i frekvencije su delovi kretanja svetlosti. Sigurna sam da postoji hiljadu različitih naučnih informacija ali za sada je važno samo da se shvati da je ovaj skalarni spektar vibracionih frekvencija deo Energije koja se zove Svetlost. Ta Svetlost odgovorna je za kreiranje našeg tela, našeg života kao i za sve ostalo što postoji.

Ovaj spektar vibracija takođe postoji u muzici, u različitim notama. Na primer podzvuk Gregorijanskog pojanja je zapis muzičke note Mi ili frekvencije 528 čiji zvuk kreira mir i harmoniju. Ova nota nazvana je Magična nota. Ova nota takođe s je glavni zvuk Tibetanskog roga, instrumenta koji koriste Lame na Tibetu.

Postoji verovanje da je ova nota ključ Da Vinčijevog Koda. Mišljenje je da je frekvencija 528 frekvencija saosećanja i da muzika komponovana spektrom frekvencije 528 kreira univerzalni jezik Ljubavi, jer ova frekvencija i jeste frekvencija čiste Ljubavi.

S druge strane postoje i zvuci i frekvencije koje mogu izazvati nesklad i nered. Veruje se da je Hitler odlično bio upoznat sa ovim fenomenom i da je koristio zvuk frekvencije 844 koji izaziva histeriju i fizički nesklad.

Postoji drevna priča u koju ja duboko verujem da je istinita. Dogodila se u drevno vreme tokom života jednog od najvećih naučnika ikada Pitagore. Hodajući Bazarom na kom se dešavala prometna trgovina Pitagora je ugledao dva čoveka koja su se borila do smrti.  Pitagora je odmah uzeo svoju flautu i zasvirao melodiju čija je osnova bila perfektna nota frekvencije 528. Čim je zasvirao sve je stalo, utihnulo, nebo i Zemlja postali su jedno, dva čoveka koja su se do tada borila bacila su svoje oružje i na pijaci se nije mogao čuti ni jedan jedini zvuk, apsolutno se sve umirilo. Pitagora je pomoću svoje flaute izabranom melodijom Magične note, frekvencije 528 zauvek promenio i dva borca i sve ostale ljude koji su se zatekli toga dana na Bazaru.

Pitagorino duboko poznavanje vibracione harmonizacije pomoglo mu je da izabere perfektnu notu kojom je u momentu umirio i harmonizovao ne samo prisutne ljude već i zemlji i nebo i čitav kosmos.

Iz priče o Pitagori i Umetnosti vibracionog lečenja može se bolje razumeti i harmonizacija vibracionih pulsiranja u našem telu, tako da možemo proizvesti savršenu notu ili perfektno vibraciono pulsiranje koje će nam doneti mir i harmoniju i otkloniti patnju i bol.

U sledećem članku govoriću više o tome kako se ove vibracione pulsacije iz mentalnog i astralnog plana manifestuju kroz osećanja i emocije u našem telu i finalno kreiraju našu ličnu fizičku realnost.

 

Tesla energija

 Izvor života je izgubljen u prirodi.

“Naš um, naše telo I cela naša planeta su mnogo veća misterija nego što možemo da zamislimo.” Shri Aurobindo.

Naša povezanost sa Zemljom je od vitalnog značaja.To je mogućnost da duboko kroz tu konekciju sa zemljom imamo pristup kroz naše telo sa najvećom misterijom Univerzuma.

Ova kosmička misterija je živa svesna energija koju Rihard Wilhelm naziva Značenje, Kinezi Tao, Hrišćani Bog, Budisti Praznina, Kvantni naučnici Vakuum, Tesla Etar.

U mom prethodnom članku pisala sam o dvokanalnom Reikiju i kako koristeći dva kanala, uzlazni i silazni se povezujemo sa Zemljom i Nebom. Uzimamo energiju iz Zemlje recikliramo je kroz naše telo i šaljemo do neba odakle se ona vraća dole do nas da nas transformiše i obnavlja.

Ovaj koncept beskonačnog obnavljanja energije je glavna tema istraživanja i baza energetskog rada Nikole Tesle. Prema njegovoj teoriji energija kao i sve ostalo napravljeno je od vinbracije koja pulsira različitim frekvencijama. Ova energija zapravo je prostor u kome živimo, u kom je naša planeta, zvezde i celokupno kosmičko postojanje. Drevni naučnici kao što su Heraklit, Pitagora i Tesla zvali su to Etar. Dakle etar nije ništa drugo do prostor svesne energije koja ispunjava i prožima sve. Preciznije to je prostor, vremenski kontinuirani talas bez početka i kraja, nemerljiv vremenom i prostorom u kom se stvari kreću brže od svetlosti.

Nažalost moderna matematika i fizika odbacile su potpuno ovaj koncept energetskih svojstava i Albert Ajnaštajn uz pomoć svoje supruge srpkinje Mileve Ajnštajn izbacio je iz moderne fizike i matematike pojam etra. Energija je time postala limitirana vremenom i prostorom.

Interesantno je pomenuti da su mnogi moderni naučnici, filozofi i psihoanalitičari tajno podržali ideju neuništive, neograničene sveprisutne energije, ali su iz straha od odbacivanja i diskreditacije nastupali tako kao da prate modernu nauku. To je bio slučaj sa Njutnom, Karl Gustav Jungom, Mark Tvenom i mnogim drugim. Tesla je jedan od retkih koji se nije plašio i zadržao je svoj stav zbog čega su njegove teorije i veći deo njegovog rada bili ignorisani dugo vremena.

Karl Gustav Jung u svojoj “ Crvenoj knjizi” koja je objavljena tek nakon njegove smrti kaže da je imao  “ strah od diskreditovanja kao ozbiljnog psihoanalitičara”. Jedan od najpoetičnijih  najlepših prevoda Smaragdnih tablica ( 35000 godina stare Emerald Tablets)  je Njutnov prevod u kom je naglasio njihovu alhemijsku i eteričnu prirodu. Mark Tven je takođe napisao kratke  novele o Anđelima, Energiji i ulozi Etra u Alhemiji. Novela Misteiozni stranac Marka Tvena objavljena je tek nakon njegove smrti. Veruje se da ova ne toliko poznata novela reflektuje život i rad njegovog dobrog dragog prijatelja Nikole Tesle.

Nakon smrti Karla Gustava Junga objavljena je njegova poznata Crvena knjiga. U njoj je izneo ogroman značaj koncepta koji se tiču Energije, Etra i fenomena značajnog sinhroniciteta. Editor Crvene knjige bio je Swami Shamdeasani.

Prema Jungu ili Tesli ili prema najpoštovanijem srpskom filozofu i velikom poznavaocu Teslinog rada, Velimiru Abramoviču naše namere, misli i fizička kauzalnost povezane su kroz ovu neuništivu sveprisutnu energiju, u kojoj su vreme i prostor jedno.

Ovaj prostor/ Etar neuništiva je uvek obnavljajuća energija koja prožima sve  kroz kontinuirani, skalari, elektromagnetni talas koji je svuda u isto vreme. On prodiru svuda i zato što za njega ne postoje nikakve fizičke prepreke ili otpori oni je brži od svetlosti.

U klasičnoj modernoj fizici vreme i prostor su odvojene mere i u skladu sa tim fenomen sinhroniciteta smatra se slučajnošćcu. U Pitagorinoj matematici, Jungovom viđenju, Teoriji značenja Spasoja Vlajića I Teslinoj tenologiji Etra u kojima se energija tretira bez uticaja vremena I prostora smisleni sinhronicitet je neizbežan. To otvara vrata za neverovatne mogućnosti koji mogu pomoći duhovnom razvoju čovečanstava da se kreće i razvija u skokovima ka naprednijem bivstvovanju. Praktična implikacija ovog fenomena može biti neograničena i ogromna u domenu tehnologije, medicine i interneta.

U sledećem  članku detaljnije ću objasniti koje se sve nove mogućnost otvaraju ako samo na momenat sagledate svet iz drugačije perspektive. Šta sve može da se desi kada prihvatimo drugačiju mogućnost da je sve u Univerzumu vibracija, da je sve živo i da je sve povezano i u komunikaciji kroz zajednički jezik vibracionih frekvencija.

 

Vibracija

Vibracije

“ Mi smo svi Jedno, sačinjeni od 4 osnovna elementa, zemlja, vatra, voda, vazduh povezani živim, kontinuiranim, skalarnim talasima vibracije često nazvanim nultom tačkom, vakumom, etrom, Bogom…U ovom neuništivom, neograničenom prostoru vibracione energije naša veza sa Majkom Zemljom i Prirodom je od vitalnog značaja”

Sve manifestovano u fizičkom svetu napravljeno je od vibracije koja vibrira, pulsira različitom brzinom ili različitom frekvencijom. Sva fizička stanja, sve misli, sve emocije, sve muzičke note vibriraju specifičnom frekvencijom.

Mi takođe znamo da kosmos, zvezde, planete, naša Zemlja, naše telo i sve što ima fizičku manifestaciju sastavljeno je od ova četiri glavna elementa. Oni su u svemu prisutni u različitoj proporciji.

Ova četiri elementa su:
1. Zemlja
2. Vatra
3. Voda
4. Vazduh
Ova stanja postojanja imaju svoje sopstvene duhove koji ih predstavljaju,koji ih čine živim:
1. Zemlja = Gnomes
2. Vazduh, Vatra = Sylphas
3. Voda = Windins.
4. Vazduh, Etar = Salamanders.

Osnovni cilj svih Energetskih Praksi kao što su Reiki, Tibetanske Prakse, Mentalna EnergijaTesla Rei Energija, Šamanske prakse i mnoge druge uče kako da aktivirate i deaktivirate ova četiri duha elementala u sopstvenom ili u telu druge osobe.

Laeni, Atlantiđanska  Civilizacija je posebno bila svesna važnosti harmonizacije ova četiri elementa ljudskog tela i sinhronozacije njihovih duhova sa duhovima elementala planete Zemlje. Oni su izgradili na četiri ugla Zemlje četiri različita hrama posvećena svakom od ova četiri duha elementala. Ti hramovi nisu bili samo hramovi u kojima se molilo i učilo već i mesta koja su stabilizovala energiju na celokupnoj planeti Zemlji.

Ova četiri hrama su:
1. Shamba’ La,  hram koji obuhvata teritoiju gornjeg Nepala, jedini hram koji je i danas aktivan. 2. Ruma’ La, hram vatre nalazio se u gornjem Egiptu.
3. Yucata’La, hram vode, nalazio se u današnjem Jukatanu
4. Azga’La,hram vazduha i vetra lociran u Istočnoj Srbiji, pored reke Dunav, (piramida Rtanj).

Tokom postojanja Leanske civilizacije  Reiki i druge Energetske tehnike praktikovale su se, predavale i učile u ovim hramovima. Ova mesta visoke vibracije i energije emitovala su veoma jaku elektromagnetnu enrgiju koja je bila u rezonanci sa elektromagnetnom energijom ljudskog tela. Napraviću paralelu između toga i Cirkadijalnog ritma o kom sam govorila u prethodnom članku i Nobelovoj nagradi za medicinu 2017 godine. Upravo ovaj sinhronicitet elektromagnetne energije Zemlje sa elektromagnetnim vibracijama ćelijskog sistema je to što regeneriše ćelije i DNK. Shodno tome nije začuđujuće što je životni vek Leana bio mnogo duži  nego što je sada.

Ovaj sinhronicitet elektromagnetnih vibracija planete i našeg tela je od vitalnog značaja za ljudski život. Ova povezanost sa planetom nije bila toliko važna tokom Leanske civilizacije koliko je važna danas, za našu civilizaciju. Sve stare civilizacije Sumerska, Egipatska, Rig Vede, Druidi itd…koristili su ovu konekciju kao kanal za obnavljanje i balansiranje vitalnosti ljudskog tela.

U kasnijim fazama Hrišćanstva i nekim drugim religijama ova konekcija je počela da biva zabranjena i na kraju se izgubila. Ovo je posebno istina za Japan. Sve što je došlo od neba bilo je perfektno, čisto, Anđeosko a sve što je dolazilo od zemlje povezivano je sa zlom, demonskim i đavolskim.

Sve to je razlog zašto danas imamo dvokanalni i jednokanalni Reiki. Dvokanalni Reiki kao učenje stiglo je do nas direktno od Leanske civilizacije. Njihova povezanost sa Zemljom i prirodom bila je veoma jaka. Oni su verovali da Energija kroz ljudsko telo kruži kroz dva kanala jedan uzlazni kanal iz zemlje i jedan silazni kanal iz neba i vraća se ponovo u zemlju. Ovaj ovalni protok uzlazne i silazne energije omogućava konstantno obnavljanje protoka kroz telo i drži nas u stalnom sinhronizovanom ritmu sa Zemljom.

Dvokanalni Reiki praktikovao se hiljadama i hiljadama godina pre nego što je promenjen u Japanu u jednokanalni Reiki. U to vreme u Japanu povezanost sa Zemljom smatrala se vezom sa đavolom. Mikao Usui koji je neko vreme proveo u Hramu  Shamba’La originalno je naučio i praktikovao dvokanalni Reiki ali kada se vratio u Japan on je svoju praksu promenio u jednokanalni Reiki, samo jedan, silazni kanal. Iz Japana jednokanalni Reiki proširio se po svetu i to je razlog zašto se danas kao takav koristi u mnogim zemljama..

Fam Rei Academy uči dvokanalni Reiki. Sve ostale energetske tehnike koje se uče u okviru naše Fam Rei Akademije takođe su energetski povezane sa Zemljom. Sledeće nedelje nastaviću da govorim više o dvokanalnoj energiji kao i kako naša tela kroz levu i desnu polovinu tela, levu i desnu hemisferu mozga, levu i desnu polovinu srca deluju kao jedan veliki tečni kristal sinhronizujući energiju Zemlje sa ćelijskom energijom našeg tela. Takođe ću govoriti o “ svesnim i smislenim fenomenima sinhroniciteta” koji se mogu gledati i tumačiti sa stanovišta C.G.Junga, kroz Tesline energetske eksperimente kao i kroz mnoga druga istraživanja i radove nekoliko drugih istaknutih naučnika I filozofa.

ENERGIJA

Energija je sve … Kosmos, zvezde, planete, zemlja, ti, tvoje telo.

Tesla

Energija je svuda i upravo sada počinjemo da razumemo pravu prirodu i moć Enegije.

Prema “ Kosmogoniji” ne i Kosmologiji što je često zbunjujuće, Energija je sve, osnova svih postojanja, pozadina je Etar suština svih života.

Kosmogonija je nuka o Kosmosu, o prvobitnoj prirodi. Kao i svaka nauka ima svoja pravila i zakone ali ovde je razlika ta da to nisu zakoni koje smo mi ljudi napravili. To su zakoni Kosmosa i mi možemo samo živeti u skladu sa njima ili ih ignorisati. Mi zavisimo od njih oni od nas ne zavise. Oni se ponašaju poput zakona gravitacije, ako odlučite da skočite sa trećeg sprata zgrade vi ćete pasti. Postoji 22 Kosmička zakona o kojima je Pitagora intezivno govorio. Prvi je Zakon slobodne volje. Mi smo slobodni da izaberemo jedan način i put ili drugi ali nas drugi zakon Kosmogonije upozorava da ćemo se sigurno suočiti sa posledicama naših izbora. To je Zakon Karme, ili kako je Isus rekao da ćemo prikupiti šta smo videli.

Kosmogonija je osnova mnogih učenja i religija i mnogih sistema u koje se veruje. Fam Rei Academy učenja (www: famreiacademy.com) imaju svoje korene u ovoj nauci. Primarni cilj učenja Fam Rei Akademije je istraživanje Energije u svim njenim fazama i formama što je kako se ona ponaša, kako se manifestuje, koje su njene karakteristike, koliko brzo se kreće, kako i nakoji način možemo da je povećavamo i kontrolišemo. Tesla je dosta pisao o ovom konceptu u svom radu “.O povećanju ljudske Energije”

Prema Kosmogoniji postoji tri plana postojanja:

 1. Mentalni plan
 2. Astralni plan
 3. Fizički plan

Mi postojimo u sve tri ravni istovremeno:

 1. Mentalni Plan Svet našeg Duha sastoji se od Aikina ( Leanska reč za Božiju česticu (Higgs Boson))
 2. Astralni Plan Svet naše Duše (Aikinis)
 3.  Fizički Plan Svet našeg fizičko tela( Atomi)

Svakim od ova tri Sveta postojanja upravlja sopstvena energija.

1. Mentalni Svet = najjača, najbolja, savršena i najmoćnija  Mentalna Energija.
2. Astralni Svet = dve Astralne energije, linearna Fam Rei i turbulentna Ta Rei.
3. Fizički svet = tri fizičke energije Bioenergija,  Prana (vitalna energija) i Elektromagnetna.

Fam Rei Academy tokom svojih seminara 9 nivoa Reikja,  6 nivoa Tibetanskih Svešteničkih praksi, 5 nivoa Mentalne energije i 4 nivoa Tesla Rei Vibracione Medicine uči načine kako da kontrolišete i radite sa svih ovih šest tipova  energija.

U mom sledećem članku konkretnije ću govoriti o posebnim karakteristikama dva tipa Astralne energije Fam Rei i Ta Rei koje mi koristimo u svim seminarima naročito u Reikiju. Govoriću o Reikiju generalno i koja je najvažnija razlika između dvokanalnog i jednokanalnog Reikija. Mikao Usui je predavao jednokanalni Reiki i metoda mu je vrlo poznata širom sveta. Važno je razlikovati da je Fam Rei Energija dvokanalna energija zasnovana na večnom Kružnom toku, kruženju energije po Prvobitnom zakonu o Energiji. Tesla je dosta pisao o ovom kosmičkom zakonu u svojim studijama i patentima, o konceptu prirode i prerade i on je ovu dvokanalnu energiju zvao “ Slobodna Energija”

 

TESLA REI

 

 

Tesla Rei, očemu se tačno radi?

“ Ako želite savršeno zdravlje razmislite o vibraciji energije i kroz molitvu ili meditaciju uspostavite savršen ritam između elektromagnetnih pulsacija vašeg tela i elektromagnetnih talasa planete Zemlje.”

Nikola Tesla

Fam Rei Academy je tokom Jula održala seriju konferencija i seminara Reiki, Tibetanska Prakse  and  Tesla Rei Vibrational Medecine koji promovišu ovu ideju savršenog zdravlja.

Tesla Rei  je novi seminar zasnovan na vibracionim pulsacijama u telu. Radi se o drevnoj metodi lečenja sa Tibeta , koja je našoje civilizaciji preneta od Leana i Civilizacije Atlantida.

To je jednostavna tehnika koja uključuje vibracionu stimulaciju 48 glavnih energetskih tačaka, vorteksa koje povezuju 12 ljudskih organa i podržavaju sedam endokrinih vitalnih funkcija tela.

Glavni cilj ovih praksi je sinhronizacija i harmonizacija elektromagnetnih pulsacija ćelija u telu sa elektromagnetnim vibracijama planete Zemlje. Ovo se postiže tako što se prvo stvara rezonanca između dve različite tačke na telu i na taj način se omogućava nesmetan, skladan protok energije kroz sve meridijane. Sličan efekat se dobija i tokom Tibetanskih i Reiki praksi kao i kroz duboku Tibetansku meditaciju. Prvi korak je harmonizacija elektromagnetne energije vaših ćelija. Mi znamo da naše ćelije emituju elektromagnetne talase, kao i da ovi skalarni, elektromagnetni talasi komuniciraju jedni sa drugim sa sopstvenom vrlo primitivnom osnovnom inteligencijom.

Drugi korak dovodi elektromagnetnu energiju vaših ćelija u sinhronizovani ritam sa elektromagnetnom energijom Zemlje. Znamo o “tačkama moći” na planeti Zemlji kao što je Grand Kanjon ili Sedona i mnoga druga energetski moćna mesta. Sada učimo kako da stvaramo te energetske tačke povezujući se sa vašom Mentalnom Energijom koristeći snagu svesne Namere. Kada se jednom kreiraju ove tačke moći mi možemo da se povežemo sa njihovom najvišom elektromagnetnom frekvencijom I sinhronizujemo se vibracijski sa elektromagnetim pulsacijama naših ćelija.

Svi smo čuli za velike koncentrične krugove koji se pojavljuju u različitim delovima sveta kao što su Velika Britanija, istočna Evropa, Sahara, Centralna Amerika, Filipini…Oni predstavljaju veoma jake elektromagnetna vibraciona polja ovih konkretnih mesta na našoj Zemlji. Vekovima se zna da ovi skalarni elektromagnetni vibracioni talasi imaju veoma blagotvorno dejstvo na ljudsko zdravlje ali je taj fenomen tek prošle godine i naučno dokazan. Nobelova nagrada za medicinu 2017 godine pripala je četvorici američkih lekara koji su proučavali ovaj efekat, identifikovali ga i nazvali “ Circadian Rhythm”. Ovaj ritam se odnosi na harmonizaciju elektromagnetnih pulsacija naših ćelija sa elektromagnetnim vibracijama planete Zemlje.

Oni su takođe otkrili i poseban gen koji nije bio poznat do sada, koji su nazvali “Period”

Kada se Cirkadijalni ritam desi  i sinhronizuju se elektromagnetna energija naših ćeliha i elektromagnetne vibracije Zemlje novootkriveni gen “Period” postaje aktivan i stimuliše naše ćelije da počnu da proizvode specijalne aminokiseline i proteine koji pomažu da se popravi ćelijska struktura i regeneriše naš DNK.

Zanimljivo je primetiti da je još 1900 godine, Nikola Tesla, poznati srpski naučnik, dosta govorio o ovom fenomenu i tokom svog života napravi specijalni Medicinski uređaj I Generator koji pomaže da se poveća ljudska energija. Oni su bazirani na usklađivanju i harmonizaciji elektromagnetnih vibracionih pulsacija naših ćelija sa skalarnim vibracionim elektromagnetnim talasima Zemlje, poznatijim kao Šumanova rezonanca. Ovaj uređaj ne samo da pomaže u izlečenju fizičkih i emocionalnih problema već utiče i na reparaciju našeg DNK.

Bili smo vrlo srećni što smo zahvaljujući grupi Srpskih naučnika i Muzeju Nikole Tesle u Beogradu mogli da koristimo ove skalarne elektromagnetne talse kroz Generator i Medicinski uređaj tokom našeg Tesla Rei semminara i konferencije. Efekti kao i krajnji rezultati su zapanjujući i neverovatni.

U sledećem članku tokom sledeće nedelje govoriću više o ovom Tesla generatoru kao i više o Tesla Rei Vibracionoj medicini, Reiki i Tibetanskim praksama i tehnikama.

Novi termin za Tesla Rei seminar

Dragi naši,

Radujemo se vašem velikom interesovanju za Tesla Rei seminar koji se po prvi put održava u Beogradu, Srbiji i Evropi uopšte.

U organizaciji Fam Rei Academy – Sjedinjene Američke Države seminar će biti održan u sledećim terminima:

25-27.5.2018. od 9 do 18 (25.5. info veče od 18 do 21)

28-31.5.2018. od 17 do 21

1-3.6.2018. od 9 do 18 ( 1.6. info veče od 18 do 21)

Kao što vidite otvorili smo za vas novi termin 2-3.6.2018. jer su skoro sva mesta za prethodna dva termina popunjena.

Broj mesta i za ovaj termin je ograničen, svoje mesto možete osigurati prijavom na mail: milica@famreiacademy.com

Ili uplatom iznosa od 180 eura ( cena je sa uračunatim pdv-om) u dinarskoj protivrednosti po gornjem kursu Narodne banke na dan uplate:

 

TESLA MEDICAL INNOVATION D.O.O
Kralja Petra 58/7, SRB-11000 Beograd

PIB:  106765213
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
Broj računa: 205-0000000214838-42

 

moze i na PayPal:

ib.mraz@web.de

 

 

Seminar vodi osnivač Fam Rei Academy – Ljiljana Milosavljević

Dobija se sertifikat Fam Rei Academy za završen prvi nivo obuke Tesla Rei metode

 

Njena učenja sadrže:

Tesla Rei i Umetnost Vibracionong isceljivanja nivo I i II

Dvokanalni Fam Rei Reiki nivo I – III

Fam Rei Reiki nivo IV-VII sa višim nivoima Tesla Rei i Umetnost Vibracionong Isceljivanja i

Ta Rei Drevne Tibetanske Svešteničke Prakse nivo I- VI

Ljiljana o svojij metodi kaže:

 

“Radujem se predstojećem susretu sa svima vama. Pokušaću u najkraćim crtama da objasnim suštinu metode čiju obuku ću dati nakon konferencije, a kojoj ćemo detaljnije pričati za vreme same konferncije 23.5.2018. u Beogradu kao i na Info večeri 25.5.2018.

 

Veliki deo tehnike i učenja dobila sam za vreme moga boravka u Tibetu, ali pošto je to nešto sto je već deo moga interesovanja više od 40 godina mnoge stvari sam otkrila i naučila i iz drugih vibracionalnih metoda, naročito onim koje potiču iz Kine i Japana.

 

Pošto je moje interesovanje za alternativne, energetske metode lečenja uvek  postojalo,  mnoge sam različite postojeće metode proučavala , kao sto su Reiki, Jin Shin, basic akupunktura, akupresura i tako talje.

 

Zbog toga što sam upoznta sa dosta različitih energetskih metoda mogu da napravim ovu komparaciju.

Vibracionalno lečenje je najsličnije akupunkturi i akupresuri samo što se ovde ne koriste igle i i pritisak nego se kontakt vrši kroz vibraciju.

 

Po dubini  razumevanja milsim da je najpribližnije akupunkturi.  Kao što znate u akupunkturi postoji više od 400 tačaka na telu koje se stimulišu, dok u metodi koju ja predajem tih 400 tačaka su svedene na 48.  Ovih 48 tačaka su povezane sa 400 drugih.   Isto kao što znate u Reiki metodi, koju sam ja učila godinama do najvišeg nivoa, ( u Srbiji Reiki koji se predaje je u osnovi samo uvod u ceo sitem Reikija i uči se samo do 3 nivoa.) – ovde pominjem Reiki samo da bi mogla ponovo da napravim komparaciju jer sam sigurna da ste sa medotom Reiki upoznati –

cela filozofija Reikija  je  harmonizacija energije i Reiki na svim nivoima, a ja sam izučila 9 nivoa, samo radi sa 7 čakralnih energija.  Ja bi rekla da je Reiki jedan neverovatan efikasan način , kao jedan generator koji smiruje telo, harmonizira ga i stvara podlogu za isceljenje.

 

Metoda ovog vibracionog isceljenja je sve to što Reki radi, ali ide mnogo dublje,

detekcija se pravi preko pulseva i radi se ne samo sa 7 čakri i 48 pomoćnih čakri nego isto i sa 12 organa u našem telu..

 

Prvo se  vrši identifikacija vibracija i pulseva u telu. Svaki od 12 ogana ima svoju sopstvenu pulsaciju . Detekcija se pravi preko uzimanja pulsacije na desnoj i levoj ruci. Važno je naučiti kako prepoznati pulsacije svih 12 organa, a onda pomoću  pulsaciji na ruci može se odrediti stanje individualnog organa. Puno sam radila godinama u Kini i mogu da vam kažem da još i danas u mnogim provincijama  Kine kada se ode u  bolnicu lekari još uvek vrše neke dijagnoze preko pulseva na ruci.

 

Drugi princip ove metode je da kada su sve akupukturne tačke otvorene, njih 400, to jest nisu  blokirane energija protiče kroz naše telo i  nema problema. Ako dodje do blokiranja onda se javljaju zdravsteni problemi.

 

Cilj ove metode je da nauči :

 

 1. identifikaciju raznih pulsacija u telu i prepoznavanje koje su pulsacije koje pokazuju blokade, infekcije …..
 2. naučiti protok energije kroz telo. Prvo čakralna energija , 7 čakri ( što je tema Reikija, ). Medjutim postoje jos mnogi drugi važni meridijani  kao što su dva energetska kanala sa leve i desne strane čakralnog meridijana, isto kao i 12 važnih meridijana 12 organa.
 3. U ovoj metodi uči se tačan anatomski tok ovih 12 meridijana gde i kroz koje akupunkturne tačke prolaze. ( Svih ovih 12 organskih meridijana se ulivaju jedan u drugi u različitim delovima tela i spajaju u jedan vrlo jak meridijan koji je vitalan za naš život. )
 4. Ovih 12 meridijana prolaze kroz svih 400 akupunkturnih tački ali one koje ja učim su samo 48 najvažnijih, smeštene simetrično sa leve i desne strane tela.
 5. Uči se kako da se proizvede energetska vibracija u ruci i kako da se prenese.  Poznato je da je vibracionalna masaža jedna od najefikasnijih jer prodire najdublje u tkivo mišića.
 6. Isceljivanje se radi sa dve ruke, pošto se upotrebom dve ruke stvara napon, ( Rezonanca ) izmedju dve tačke i protok energije se povećava. ( To je  isti efekat kao kada se upotrebe kablovi + i – da se pokrenu kola koja su stala.
 7. Ruke se uvek polažu na 48 tački, to jest 92 tačke pošto postoje leve i desne.
 8. Učenik je upoznat tako na primer sa meridijanom bešike. Meridijan bešike prolazi kroz 8 tačaka od ovih 48.  Na primer lečenje ovog problema bešike vrši se tako što se polože ruke na dve tačke od ovih 8 koje se nalaze na protoku meridijana bešike. Prvo se tačke stimulišu vibracijom a onda kao u Rekiju polože ruke. Ponovo velika razlika sa Reikijem je da u Reikiju pošto se ne uče pulsacije , polaganje ruku u svakom položaju je svuda isti standarni 2 do 5 minuta po položaju.  U Vibracionalnom isceljivanju to je malo drugačije, jer onaj koji isceljuje stalno preko ruku oseća pulsaciju i ruke se ne dižu dok se ne uspostavi pravilan protok enrgije izmedju te dve tačke koje držite.  Sesija isceljivanja na primer ako vec pričamo o bešici traje negde oko sat.

 

Ovo je ustvari uvod u vibracionalno isceljivanje jer ustvari postoji mnogo dubina i ne samo da postoje 12 alogaritma za tretiranje 12 organa nego isto 48 različitih alogaritama za otvaranje svih 48 tačaka, a onda još najmanje 30 alogaritama za situacije kada dolazi da se meridijanske energije pomešaju . Kao što znate akupunktura se uči godinama.

 

Moj cilj ovog prvog seminar u Beogradu nije da ljude naučim sve algoritme i svih  48 tačaka  i sve tokove 12 meridijana i druge detalje, nego je da ih naučim neke važne principe koji omogućavaju razumevanje principa ove metode i njenog iceljujućeg dejstva. Važno je da nauče kako da proizvedu vibraciju u svome telu i preko ruke je prenesu, isto  kao i da nauče i osete pulseve.

 

Svaki učenik dobiće udžbenike koje će moći da konsultuje kada je potrebno. Svaki će učenik dobiti skice gde su locirane svih 48 tačaka. Svaki će učenik isto dobiti skice protoka meridijana i najvažnije svaki će učenik dobiti skicu svakog alogaritma.  I uz to isto algoritme raznih tačaka kako se radi da se olakša bol na primer za migrenu, za bol u uvetu, za bol u stomaku i tako dalje.

 

Znači najvažnije za učenike će biti da razumeju princip metode, kako je sve u telu povezano jedno sa drugim i da znaju da sami sebi mogu da pomognu u najviše slučajeva i isto ne samo sebi nego i drugima. Ovu metodu u Japanu zovu Umetnost lečenja , jer je ustvari to je vrlo tačno.

Jednom kada se nauče glavne pricipe sve je u osećaju pulsacija i intuicije. Skice i algoritmi su napisani i nije važno da su svi u glavi. Mnogi  svetski pijanisti kada sviraju klavir gledaju note  i ovo je malo tako.

 

Ovo je uvodni deo učenja ove metode. Pošto je ona bazirana na energetskom principu, postoji još mnogo slojeva spiritualnih i ezoteričnih jer njeni koreni  dolaze is Kosmogonije, Kabale, Rig Vedas, Sankya i drugih spirtitualnih tradicija.  Za mene je bilo veliko iznanadjenje kad sam otkrila da je Tesla bio vrlo upoznat sa  ovim starim  metodama vibracionalnog lečenja.

Isto tako mnogo me je iznenadilo i prijatno obradovalo, kada sam uvidela paralele izmedju Vibracionalnog aparata Gospodina Mraza i osnovnog pricipa metode Vibracionalnog isceljivanja.

 

Po staroj  tibitanskoj legendi koja isto govori kao i princip drveta života u Kabali, ili postojanje fizičkog sveta iz Filokalije,( što je nama bliže po verovanju),  svuda se govori o šest  vibracionalnih nivoa postojanja.

 

Ovih šest viracionih nivoa su u suštini srž vibracione metode lečenja jer svaki od 12 organa i njihovi meridijani su formirani u jednoj od ovih nivoa i korenspondiraju vibracijama tog nivoa.  U vibracinanom lečenju ne može se doći do potpunog isceljenja dok se ne dodje to tih prvobitnih vibracija koje su stvorile te organe i koje u sebi nose “Blue Print” ili  kako je to Hristos zvao

“Master Seed” to jest potencijal da seme jabuke sadrži celo drvo jabuke.

Ovde je gde ulazimo u dublje razumevanje Vibrcionalog lečenja i  njegove filozofije  i gde ja uvidjam sličnosti i paralele sa  Gospodinom Mraz aparatima, koji fukcionišu na bazi ovih skalarnih vibracionalnih  nivoa.

 

Nadam se da je ovo malo više objasnilo vibracionalnu metodu koju ja učim.

 

 

Molim vas ako ima bilo koje pitanje slobodno možete da me kontaktirate.

 

U medjuvremenu želim vam prijatne dane.

 

Sa Velikim Poštovanjem

 

Ljiljana

Ljiljana Milosavljević o Tesla Rei metodi

“Radujem se predstojećem susretu sa svima vama. Pokušaću u najkraćim crtama da objasnim suštinu metode čiju obuku ću dati nakon konferencije, a kojoj ćemo detaljnije pričati za vreme same konferncije 23.5.2018. u Beogradu kao i na Info večeri 25.5.2018.

Veliki deo tehnike i učenja dobila sam za vreme moga boravka u Tibetu, ali pošto je to nešto sto je već deo moga interesovanja više od 40 godina mnoge stvari sam otkrila i naučila i iz drugih vibracionalnih metoda, naročito onim koje potiču iz Kine i Japana.

Pošto je moje interesovanje za alternativne, energetske metode lečenja uvek postojalo, mnoge sam različite postojeće metode proučavala , kao sto su Reiki, Jin Shin, basic akupunktura, akupresura i tako talje.

Zbog toga što sam upoznta sa dosta različitih energetskih metoda mogu da napravim ovu komparaciju.

Vibracionalno lečenje je najsličnije akupunkturi i akupresuri samo što se ovde ne koriste igle i i pritisak nego se kontakt vrši kroz vibraciju.

Po dubini razumevanja mislim da je najpribližnije akupunkturi. Kao što znate u akupunkturi postoji više od 400 tačaka na telu koje se stimulišu, dok u metodi koju ja predajem tih 400 tačaka su svedene na 48. Ovih 48 tačaka su povezane sa 400 drugih. Isto kao što znate u Reiki metodi, koju sam ja učila godinama do najvišeg nivoa, ( u Srbiji Reiki koji se predaje je u osnovi samo uvod u ceo sitem Reikija i uči se samo do 3 nivoa.) – ovde pominjem Reiki samo da bi mogla ponovo da napravim komparaciju jer sam sigurna da ste sa medotom Reiki upoznati –

cela filozofija Reikija je harmonizacija energije i Reiki na svim nivoima, a ja sam izučila 9 nivoa, samo radi sa 7 čakralnih energija. Ja bi rekla da je Reiki jedan neverovatan efikasan način , kao jedan generator koji smiruje telo, harmonizira ga i stvara podlogu za isceljenje.

Metoda ovog vibracionog isceljenja je sve to što Reki radi, ali ide mnogo dublje,

detekcija se pravi preko pulseva i radi se ne samo sa 7 čakri i 48 pomoćnih čakri nego isto i sa 12 organa u našem telu..

Prvo se vrši identifikacija vibracija i pulseva u telu. Svaki od 12 ogana ima svoju sopstvenu pulsaciju . Detekcija se pravi preko uzimanja pulsacije na desnoj i levoj ruci. Važno je naučiti kako prepoznati pulsacije svih 12 organa, a onda pomoću pulsaciji na ruci može se odrediti stanje individualnog organa. Puno sam radila godinama u Kini i mogu da vam kažem da još i danas u mnogim provincijama Kine kada se ode u bolnicu lekari još uvek vrše neke dijagnoze preko pulseva na ruci.

Drugi princip ove metode je da kada su sve akupukturne tačke otvorene, njih 400, to jest nisu blokirane energija protiče kroz naše telo i nema problema. Ako dodje do blokiranja onda se javljaju zdravsteni problemi.

Cilj ove metode je da nauči :

 

 1. identifikaciju raznih pulsacija u telu i prepoznavanje koje su pulsacije koje pokazuju blokade, infekcije …..
 2. naučiti protok energije kroz telo. Prvo čakralna energija , 7 čakri ( što je tema Reikija, ). Medjutim postoje jos mnogi drugi važni meridijani kao što su dva energetska kanala sa leve i desne strane čakralnog meridijana, isto kao i 12 važnih meridijana 12 organa.
 3. U ovoj metodi uči se tačan anatomski tok ovih 12 meridijana gde i kroz koje akupunkturne tačke prolaze. ( Svih ovih 12 organskih meridijana se ulivaju jedan u drugi u različitim delovima tela i spajaju u jedan vrlo jak meridijan koji je vitalan za naš život. )
 4. Ovih 12 meridijana prolaze kroz svih 400 akupunkturnih tački ali one koje ja učim su samo 48 najvažnijih, smeštene simetrično sa leve i desne strane tela.
 5. Uči se kako da se proizvede energetska vibracija u ruci i kako da se prenese. Poznato je da je vibracionalna masaža jedna od najefikasnijih jer prodire najdublje u tkivo mišića.
 6. Isceljivanje se radi sa dve ruke, pošto se upotrebom dve ruke stvara napon, ( Rezonanca ) izmedju dve tačke i protok energije se povećava. ( To je isti efekat kao kada se upotrebe kablovi + i – da se pokrenu kola koja su stala.
 7. Ruke se uvek polažu na 48 tački, to jest 92 tačke pošto postoje leve i desne.
 8. Učenik je upoznat tako na primer sa meridijanom bešike. Meridijan bešike prolazi kroz 8 tačaka od ovih 48. Na primer lečenje ovog problema bešike vrši se tako što se polože ruke na dve tačke od ovih 8 koje se nalaze na protoku meridijana bešike. Prvo se tačke stimulišu vibracijom a onda kao u Rekiju polože ruke. Ponovo velika razlika sa Reikijem je da u Reikiju pošto se ne uče pulsacije , polaganje ruku u svakom položaju je svuda isti standarni 2 do 5 minuta po položaju. U Vibracionalnom isceljivanju to je malo drugačije, jer onaj koji isceljuje stalno preko ruku oseća pulsaciju i ruke se ne dižu dok se ne uspostavi pravilan protok enrgije izmedju te dve tačke koje držite. Sesija isceljivanja na primer ako vec pričamo o bešici traje negde oko sat.

 

Ovo je ustvari uvod u vibracionalno isceljivanje jer ustvari postoji mnogo dubina i ne samo da postoje 12 alogaritma za tretiranje 12 organa nego isto 48 različitih alogaritama za otvaranje svih 48 tačaka, a onda još najmanje 30 alogaritama za situacije kada dolazi da se meridijanske energije pomešaju . Kao što znate akupunktura se uči godinama.

Moj cilj ovog prvog seminar u Beogradu nije da ljude naučim sve algoritme i svih 48 tačaka i sve tokove 12 meridijana i druge detalje, nego je da ih naučim neke važne principe koji omogućavaju razumevanje principa ove metode i njenog iceljujućeg dejstva. Važno je da nauče kako da proizvedu vibraciju u svome telu i preko ruke je prenesu, isto kao i da nauče i osete pulseve.

Svaki učenik dobiće udžbenike koje će moći da konsultuje kada je potrebno. Svaki će učenik dobiti skice gde su locirane svih 48 tačaka. Svaki će učenik isto dobiti skice protoka meridijana i najvažnije svaki će učenik dobiti skicu svakog alogaritma. I uz to isto algoritme raznih tačaka kako se radi da se olakša bol na primer za migrenu, za bol u uvetu, za bol u stomaku i tako dalje.

Znači najvažnije za učenike će biti da razumeju princip metode, kako je sve u telu povezano jedno sa drugim i da znaju da sami sebi mogu da pomognu u najviše slučajeva i isto ne samo sebi nego i drugima. Ovu metodu u Japanu zovu Umetnost lečenja , jer je ustvari to je vrlo tačno.

Jednom kada se nauče glavne pricipe sve je u osećaju pulsacija i intuicije. Skice i algoritmi su napisani i nije važno da su svi u glavi. Mnogi svetski pijanisti kada sviraju klavir gledaju note i ovo je malo tako.

Ovo je uvodni deo učenja ove metode. Pošto je ona bazirana na energetskom principu, postoji još mnogo slojeva spiritualnih i ezoteričnih jer njeni koreni dolaze is Kosmogonije, Kabale, Rig Vedas, Sankya i drugih spirtitualnih tradicija. Za mene je bilo veliko iznanadjenje kad sam otkrila da je Tesla bio vrlo upoznat sa ovim starim metodama vibracionalnog lečenja.

Isto tako mnogo me je iznenadilo i prijatno obradovalo, kada sam uvidela paralele izmedju Vibracionalnog aparata Gospodina Mraza i osnovnog pricipa metode Vibracionalnog isceljivanja.

Po staroj tibetanskoj legendi koja isto govori kao i princip drveta života u Kabali, ili postojanje fizičkog sveta iz Filokalije,( što je nama bliže po verovanju), svuda se govori o šest vibracionalnih nivoa postojanja.

Ovih šest viracionih nivoa su u suštini srž vibracione metode lečenja jer svaki od 12 organa i njihovi meridijani su formirani u jednoj od ovih nivoa i korenspondiraju vibracijama tog nivoa. U vibracinanom lečenju ne može se doći do potpunog isceljenja dok se ne dodje to tih prvobitnih vibracija koje su stvorile te organe i koje u sebi nose “Blue Print” ili kako je to Hristos zvao

“Master Seed” to jest potencijal da seme jabuke sadrži celo drvo jabuke.

Ovde je gde ulazimo u dublje razumevanje Vibrcionalog lečenja i njegove filozofije i gde ja uvidjam sličnosti i paralele sa Gospodinom Mraz aparatima, koji fukcionišu na bazi ovih skalarnih vibracionalnih nivoa.

 

Nadam se da je ovo malo više objasnilo vibracionalnu metodu koju ja učim.

Molim vas ako ima bilo koje pitanje slobodno možete da me kontaktirate.

U medjuvremenu želim vam prijatne dane.

 

Sa Velikim Poštovanjem,

Ljiljana

Tesla Rei

 

            

 

 

                Fam Rei Academy – Sjedinjene Američke Države

 

                                        Beograd, Srbija

 

                                     23.maja – 17. jun 2018

 

 

                          Umetnost isceljivanja sebe i drugih

 

 

S radošću vas obaveštavamo da se u Beogradu u periodu od 23 maja-17 juna po prvi put u Srbiji i regionu  održavaju intezivni seminari Fam Rei Academy iz Sjedinjenih Američkih Država. Ovom prilikom imate mogućnost da po promotivnim uslovima pohađate obuke Fam Rei Akademije i na taj način steknete veštine i znanje koje je vekovima čuvano i kao takvo stiglo u svom izvornom obliku kroz predstojeće edukacije.

 

Program započinjemo velikom konferencijom koja će se održati u Beogradu 23.5.2018. sa početkom u 18 časova, Medija centar, Terazije 3, mala sala  na drugom spratu Na konferenciji će se po prvi put na ovim prostorima govoriti o Tesla Rei energiji

 

 

       1.  Inžinjer Čedomir Mraz predstaviće novi medicinski uređaj zasnovan na šest vibracionih nivoa

       2. Ljiljana Milosavljevic predstaviće Tesla Rei i Drevnu Umetnost Vibracionog Isceljivanja

       3. Profesor Velimir Abramovic govoriće o filozofiji Nikole Tesle

       4. Vuk Stambolic.

 

                                                      

 Tokom konferencije moći ćete da čujete i naučite više o programu Vibracionog Isceljivanja. Učenje počiva na starim BonTibetan praksama koje po legendi  nam je predato od Laeni (Atlantitske) civilizacije.  

 

 

 

Tesla Rei metoda  je tehnika dubokog, kompletnog isceljivanja. Zasnovana je na vibracionalnim pulsacijama, koje su iste skalarne vibracije koje inžinjer Mraz koristi u svom medicinskom Tesla Rei uređaju, baziranom na Teslinoj skalarnoj tehnologiji.

 

Koreni ove tehnike leže u veoma starim Tibetanskim Bon praksama i Hindu Sankhya (više od 1000 godina pre Hrista starim manuskriptima),  koji se pominju i u čak mnogo starijim Soma Rig Veda ritualima i danas,  mnoge od ovih vibracionalnih metoda se praktikuju u  različitim delovima sveta narocito u Tibetu, Mongoliji, Japanu i Kini.

 

Ove prakse su veome jednostavne, ali postoji dosta nivoa i dubina  kao slojevi glavice luka, i mnoge kulture prilagodile su ih po sopstvenim potrebama  i verovanjima. Pošto su ove prakse stvarno  umetnost, njihov proces kreativnosti i evolucije nikada ne prestaje.

  

Osnovna filozofija tehnike zasniva se na šest različitih principa :

 

 1. 6 nivoa skalarnih vibracionalnih spektra, odgovornih za kreiranje planete i fizičkog tela čoveka.                                                                                      

 

 1. 4 Elementala  (koji su deo svake fizičke manifestacije) – Zemlja, Vatra, Voda, Vazduh ( Etar),  i Ta Rei dinamicna .Na jeziku Laena Ta znači turbulentna a Rei energija.                                                  

 

 1. 12 glavnih fizičkih organa koji podržavaju ljudski organizam i 12 meridijana od 12 organa kroz koje energija protiče u naše telo.

 

 1. 7 čakri, energetskih centara, koje povezuju fizičko i astralno telo.

                                                     

                                                       

 

 1. 26 glavih vorteksa, glavnih akupresurnih tačaka, lokalizovanih duž 12 meridijana organskih sistema koji povezuju svih 6 principa. 

 

 1. 6 primordijalnih, prvobitnih, ljudskih Imprinta (Asura) koji su deo ljudske evolucije, a to su strah, anksioznost, agresija, tuga, laži i depresija .

 

 Nakon predavanja razumećete kako se svi od ovih šest principa  međusobno prepliću i njihovu medjusobnu korelaciju, tako da  ako ne postoji balans samo na jednom nivou ne može se očekivati kompletno isceljenje.

 

Kada Ta Rei energija ne protiče slobodno razvijaju se blokade. Naučićete kako da identifikujete problem i na koji način da povratite  balans u svih 12  meridian organ kanalima. 

 

U Vivekanandinom Reatreat  Centru  u Stone Ridge N.Y, pored koga ja sada živim  naišla sam na beleške Vivekanande koje govore o njegovom prijateljstvu sa Nikolom Teslom. Iz tih dopisa vrlo je jasno da je Tesla  proučavao Sankhya I da je bio upoznat sa Drevnim Tehnikama Vibracionalnog isceljenja.

 

Tesla je celog svog života tvrdio da  čovečanstvo ne može da napravi velike korake unapred  dok se nauka, filozofija, duhovnost religija i umetnost ne ujedine i ne počnu da slede  zajedničku  stazu.  

 

 I evo nas danas zajedno pod jednim istim krovom, jednoglasno ujedinjeni kroz nauku, filozofiju, medicinu, duhovnost  i umetnost. I što se tiče umetnosti mi podrazumevamo šta su Tesla  i Goethe zvali   “Art of Concious Living”.

  

I kao Penelopina nikada završena tapiserija, svako od nas tka malo po malo svaki dan svoju beskrajnu ličnu životnu priču. Svaki novi kocept,

                                              

 

nove ideje i znanje šire nove vidike i mi se nadamo da će ova konferencija  dati neke odgovore i malo više osvetliti vašu unutrašnju     

duhovnu istragu.

 

 

 

 

Ljiljana Milosavljevic osnivač i Grandmaster učitelj Fam Rei Reiki Akademije održaće u Beogradu seminar Tesla Rei Art of Vibration Healing 26- 27 maja 2018 i 28- 31 maja 2018

 

 

 

Njena učenja sadrže:

Tesla Rei Art of Vibrational Healing  I – II

Dvokanalni Fam Rei Reiki nivo I III

Fam Rei Reiki nivo IV-VII sa naprednim Tesla Rei Art of  Vibrational Healing 

Ta Rei  Drevne Tibetanske Svešteničke prakse nivo I –  VI

 

Ljiljana poseduje urođeno interesovanje u vezi sa  postojanjem isceljujucih energija

Ljiljana posedujeurođeno interesovanje o isceljujućim energijama koje je proširivala tokom raznih učenja širom sveta stičući znanje od različitih učitelja.

Živela je na tri kontinenta, proputovala svet tokom svojih studija i rada, govori više stranih jezika.

Rođena je u istočnoj Srbiji, seli se i školije u Maroki na francuskom Liceju a potom odlazi u Sjedinjene Američke Države gde zavšava  Swarthmore College i Univerzitet Harvard.

Sada živi i radi u Njujorku.

 

 

 

 

 

 U periodu 26 maja – 17 juna 2018 seminari će se održati po sledećem rasporedu:

 

 1. Tesla Rei – Umetnost vibracionog isceljenja I
 2. Otvaranje čakri, Fam Rei Reiki I – III
 3. Tibetanske svešteničke prakse I – VI
 4. Fam Rei Reiki IV -VII sa  Tesla Rei Art of Vibrational Healing

    

Tokom seminara sve vreme upotrebljavamo Tesla Rei generator, kreiran u skladu sa Tesla elektromagnetnim skalarnim talasima za regeneraciju ćelija i DNK čoveka.

 

 

I Tesla Rei umetnost vibracionog isceljenja – NIVO I

 

 1. Tesla Rei – Umetnost vibracionog isceljenja I – intenziv 26-27 maj od 9 do 18 časova
 2. Tesla Rei – Umetnost vibracionog isceljenja nivo I u terminu 28- 31 maja od 17 do 21

 

 Kratak opis seminara Tesla Rei Art of Vibrational Healing

 

 

 “ Ukoliko želite da razumete kreaciju Univerzuma i ljudskog tela mislite o energiji, vibraciji . ” Nikola Tesla

                                                   

 

Drevna umetnost vibracionog lečenja zasniva se na starim BonTibetian praksama, po jednoj staroj legendi do nas je došla od Leana, drevne civilizacije Atlantida.

Koren ove tehnike nalazi se u veoma drevnim Bin tibetanskim praksama i Hindu Sankhya ( skriptama iz doba hiljadama godina pre Hrista), takođe pominje se i u Soma Rig Vedas ritualima.

Danas ove prakse koriste se širom zemlje na različite načine, Tokom istorije one su se menjale, nešto je oduzeto, nešto dodato ali koren i srce učenja ostao je veran originalu.

Esencija učenja je u postulatu da je sve energija, da je sve vibracioni pokret i da čovek može imati dobit kao I da može povećati tu energiju i snagu samo ukoliko razume i nauči kako da bude u interakciji sa njom i kontroliše je.

Zvali su je “ Amai” energetska snaga.

Čovek je sastavni deo energetske igre, plesa, i njegova priča istovetna je  priči planete Zemlje pre i posle Velikog praska.

U skladu sa verovanjima o Ancient Art of Vibrational Healing leži u Shepardic drvetu, kreaciji planete i kosmosa koja se desila na dvet različitih vibracionih nivoa.

Svaki od tih nivoa poseduje svoju jedinstvenu, specifičnu skalarno vbracionu frekvenciju, koja je jedinstvena u odnosu na fazu kada je nastala. Tako postoji devet matriksa i svaki predstavlja specifični skalarni vibracioni spektar kreacije.

Prvi je nastao posle Velikog praska, odnosi se na ono što je Steven Hawkins zvao “ Beskonačni singularitet”. To je prvobitni izvor koji nas deli na dve polarnosti, muški ženski aspekt jedne ličnosti, u Hindu nazvanim Šiva i Šakti.

Ta prva tri nivoa su vibracija nematerijalnog sveta.

  Kada je energija počela da se sušta na dole iz tačke “Da’at” Kabbala  (zero point ),kod nas poznate kao Nulta tačka došlo je do materijalizacije sledećih šest specifičnih faza skalarnih vibracija reflektovanih u šest nivoa formiranih u našem telu. Pomenuta tačka je najviša moguća vibraciona tača fizičkog sveta i najjača vibraciona tačka spiritualnog.

 Svaki od ovih šest nivoa svojim specifičnim spektrom vibracija potpuno korenspondiraju medicinskom uređaju koji je napravio Inženjer Mraz, od šest nivoa skalarnih vibracija, zasnovanom na tehnologiji Nikole Tesle i njegovim skalarnim vibracionim talasima.

 

Tokom seminara Mrazov uređaj biće dostupan svim učesnicima kako bi  dobili sve benefite koje korišćenje uređaja donosi, počevši od regeneracije ćelija do DNK regeneracije. 

 

Drevna umetnost vibracionog isceljenja je veoma jednostavna za učenje i praktikovanje, samo u sebi sadrži puno nivoa i dubina i kao takva može se učiti i kao znanje proširivati tokom celog života. Počela sam da učim pre četrdeset godina i svakodnevno je praktikujem i još uvek skoro svakog dana otkrijem i naučim nešto novo.

                                                  

 

Osnovna filozofija učenja bazirana je na šest različitih koncepcija :

 1. Spektra od 6 skalarnih vibracija talasa odgovornih za kreiranje planete i fizičkog tela čoveka.
 2. 4 elementa koja su deo svake fizičke manifestacije – Zemlja, Vatra, Voda, Vazduh ( Etar), oni se nalaze i u Elementalima koji su deo Ta Rei dinamične energije –  Spirit, Gnomes, Sylphas, Windins, and  Salamanders – na jeziku Leana Ta znači turbulentan a Rei energija.
 3. 12 glavnih sistema organa svakog ljudskog organizma i njihovim meridijanima kroz koje energija protiče kroz telo.
 4. 7 čakri, energetskih centara, endokrinh sistema koji povezuju fizičko i astralno telo i kao takvi su odgovorni za našu vitalnost i življenje. Kada bi se dogodilo da samo jedna čakra ne radi, da nema energiju nastupila bi smrt.
 5. 26 glavih vorteksa, glavnih akupresurnih tačaka, lokalizovanih duž 12 meridijana organskih sistema, povezanih sa svih 6 koncepcija i odgovornih za pravilan protok Ta Rei energije kroz naše telo.
 6. 5 primordijalnih, prvobitnih, ljudskih imprinta koji su deo ljudske evolucije, a to su strah, anksioznost, agresija, depresija, laž. Možemo ih zvati i Asura

  Tokom seminara naučićete glavne funkcije ovih šest koncepcija i na taj način razumećete njihovu interakciju. Tako prožeti grade savšenim naše telo kao svaka pojedinačna nit jednog te istog tkanja.

Kada su svi u harmoniji Ta Rei energija protiče slobodno telom, a kada postoje određene blokade dolazi do disbalansa. Shodno tome naše učenje razotkriće vam kako da identifikujete blokade, kako da ih otklonite i povratite savršen balans. Omogućićemo vam da naučite potpuno kako da akupresurno, polaganjem vaših ruku na 26 vorteksa delujete na balans energije 12 sistema organa i merdijana. Pomoćićete sebi a moćićete da radite sesije svakom kome poželite.

 Samo učenje veoma je kompleksno, važno je da znate da ne morate odmah sve detalje znati napamet. Da bi vam olaksšali učenje i praksu spremili smo vam kartu vodič  i priručnik. Materijal koji ćete nakon seminara poneti sa sobom sadrži sva potrebna objašnjenja različitih alogoritama koji se koriste da bi brzo otklonili mogući prisutan bol ili nelagodnost i na taj način vratili balans.

Na primer moćičete brzo da otklonite bol prouzrokovan različitim vrstama glavobolje, ukočenost, probleme sa vratom, probleme izazvane astmom, fufunkcije svih organa, na primer jetre ili bubrega i mnoge druge simptome. Sve to radićete jednostavnim pritiskom svojih dlanova na jednu određenu od 26 tačaka na vašem telu ili telu klijenta kom radite,

Naveli smo samo neke od primera upotrebe Tesla Rei učenja i kompleksnost učenja ne treba da vas plaši jer ćete imati udzbenik i kartu vorteksa na telu. Praktikujem Art of Healing godinama pa i sada s vremena na vreme koristim pomenutu kartu naročito kad se susrećem sa veoma teškim, delikatnim i komlikovanim slučajevima.

Najvažniji deo Ta Rei seminara je otvaranje energetskih kanala na vašim dlanovima kako bi mogli da koristite Ta Rei energiju, razumete tehnike i filozofiju  6 koncepcija. Nakon toga sve je stvar vežbanja i praktikovanja.

 

Tesla Rei Art of Vibrational Healing   kao seminar sastoji se od dva dela:

 1. Prvi nivo pomažite sebi
 2. Drugi nivo pomažite i drugima

 

Seminar koji se održava po prvi put u Srbiji 2018 godine obuhvata Prvi nivo i cena mu je promotivnih 180 EUR

   

Naredni seminar Drugi nivo održaće se na jesen. 

 

Nakon završetka seminara dobija se sertifikat kao potvrda da ste obučeni za rad Tesla Rei energijom.

                                                                  

25-5-2018 petak održaćemo uvodno, besplatno Info veče u vezi svih informacija predstojećeg seminara

                                                   

Prvi nivo održava se u Beograd 26-27 maja od 9-18 časova sa jednosatnom pauzom za ručak, kao i 28-31 maja od 17-21 časova.

Možete pohađati bilo koji od dva ponuđena termina i odabrati vreme koje vama više odgovara, vikend ili tokom radne nedelje.

 

Nedelju nakon seminara od 4-8 juna imate priliku da u terminu od 18 do 20 časova besplatno pohađate sve organizovane vežbe i isceljujće sesije, postavljate pitanja i dobijete odgovor na moguće nedoumice.

Za to vreme u našem prostoru takođe ćete moći i da isprobate, osetite i uvidite sve benefite Tesla Rei skalarnog generatora, medicinskog skalarnog uređaja inženjera Mraza, koji direktno utiče na naš DNK kao i na regeneraciju ćelija.

 

II  Intenziv –  Otvaranje čakri i Fam Rei Reiki I – III

 

 1. Intenzivni seminar 1 – 3 jun 2018: Otvaranje čakri i Fam Rei Reiki nivo I – III

 

Petak 1.jun od 19 – 21  Dobrodošli ste da dodjete na naše Info veče na kom ćemo govoriti o predstojećim seminarima Fam Rei Akademije. Ne samo samo da ćete saznati sve originalnom dvokanalnom Fam Rei Reikiju već ćete moći da iskustveno osetite sve blagodeti Tesla Rei generatora skalarnih talasa koji direktno utiče na zdravlje i regeneraciju ljudskih ćelija i DNK.

Dobićete besplatni priručnik sa najvažnijim informacijama šta je to energoja, šta je to Reiki kao šta tačno učimo tokom naših seminara.

 

 Subota 2 jun :  od 9 do 15 ( sa jednočasovnom pauzom za ručak) Otvaranje čakri – Reiki I –obuka i inicijacija

 Subota 2 jun :   od 15 do 18 i nedelja  3. jun od 9 do 11:     Reiki II – obuka i inicijacija

 Nedelja 3.jun :  od 11 do 17  (sa jednočasovnom pauzom za ručak) Reiki III – obuka i inicijacija

 Nedelja 3.jun :  od 17 do 19  vežbe i dodela sertifikata

 

Završetkom seminara dobijate zvanje mastera i dobijate Fam Rei Master Degree Certificate.

 

Specijalna cena kompletnog Master Reiki Seminara  450  EUR (umesto 700 EUR ). Kompletam master seminar podrazumeva seminare Otvaranje čakri i Fam Rei Reiki I – III

 

Takodje možete izabrati i pojedinačno učenje seminara:

 

 • Otvaranje čakri , Reiki I =  175 umesto  250 EUR
 • Reiki II = 175 umesto 200 EUR
 • Reiki III =  225 umesto  250 EUR

 

 

Svi učenici koji se odluče da pohađaju intezivne seminare dobrodošli su da tokom nedelje dolaze na besplatne vežbe kao i da besplatno koriste blagodeti Tesla Rei skalarnog generatora tokom vežbi.

 

Od ponedeljka 4. Juna do četvrtka 7.juna svakog dana od 17 do 19 organizujemo otvorene i besplatne  prakse i isceljujuće sesije.

Tokom dvočasovnih susreta omogućeno je korišćenje Tesla Rei generatora koji blagodetno deluje I harmonizuje ćelije i DNK čoveka.

Susretima mogu prisustvovati svi zainteresovani za učenja koja pruža Fam Rei Reiki Akademija kroz svoja učenja.

 

 

 

III. Reiki IV – VII sa Tesla Rei Art of Vibrational Healing

 

 1. On 8 – 10 juna 2018 , Reiki IV -VII with Tesla Rei Art of Vibrational Healing

 

Petak, 8. Jun od 19 – 21 –  Organizujemo besplatno, uvodno Info veče o našim seminarima Fam Rei Reiki od IV do VII nivoa I seminara Tesla Rei – umetnost vibracionog isceljenja.

Praktikanti Reikija koji nisu prošli obuku dvokanalnog protoka Reiki energije pre pohađanja seminara moraju proći inicijaciju otvaranja dvokanalnog protoka, aktivacijom kanala na dlanovima i upotrebom simbola Eola.

Svi učenici tokom ova dva seminara naučiće upotrebu četiri nova simbola i njihovu relaciju sa čakramaTokom seminara Tesla Rei učimo o spektru od 6 skalarnih vibracionih nivoa, 26 vorteksa, energetskih tačaka na telu čoveka, funkciji 12 sistema organa i 5 glavnih ljudskim imprinta – strahu, anksioznosti, destrukciji, depresiji i izostanku istine, koja su u korelaciji sa svim ostalim nabrojanim kategorijama.

 

Subota 8.jun : od 9 do 13      Fam Rei Reiki IV-V

Subota 8.jun:  od 14 do 18    Fam Rei Reiki VI-VII

Nedelja  9.jun: od 9 do 13     Tesla  Rei nivo I

Nedelja  9.jun: od 14 do 18   Tesla Rei nivo II       

Nedelja 9.jun : od 18 do 19   Dodela sertifikata

 

Po završetku obuke dobija se  Master Degree Certificate –  Reiki IV  do Reiki VII i Certificate for Finishing Tesla Rei Art of Vibrational Healing, Levels I and II.

 

Cena obuke – Reiki IV – VII i Tesla Rei Art of vibrational Healing –  450 EUR

 

Ako izaberete samo obuku  Reiki IV- VII  cena je  300 EUR

Ako izaberete obuku Tesla Rei vibracionog isceljenja nivo I i II cena je  300 EUR

 

Ako izaberete da pohađate oba seminara i Reiki IV-VII i Tesla Rei cena je  750 EURumesto 900 EUR

 

Ukoliko se odlučite da pohađate sva tri naša seminara Otvaranje čakri sa Reiki I – III, Reiki IV – VII sa Tesla Rei Art of Vibrational Healing i seminar Tibetanske svešteničke prakse I – VI specijalna cena je 1,000  EUR umesto  1,350 EUR

 

 

 1. Tibetanske Svešteničke prakse I -VI

   

15 – 17 jun 2018, Tibetanske Svešteničke prakse I- VI

  

Petak, 15.jun od 17 do 19 – Info veče i prezentacija seminara Tibetanske svešteničke prakse.

Saznaćete sve u vezi Astralnih organa, Ta Rei dinamične energije i mogućnostima astralne transformacije.

Tokom dvočasovnog susreta omogućeno je korišćenje Tesla Rei generatora koji blagodetno deluje i harmonizuje ćelije i DNK čoveka.

Susretima mogu prisustvovati svi zainteresovani za učenja koja pruža Fam Rei Reiki Akademija kroz svoja učenja.

Sa sobom ćete sem dobre energije kući poneti i priručnik koji smo vam pripremili sa svim važnom informacijama vezanim za seminar Drevnih tibetanskih energija, isceljenja i harmonizacije sebe i drugih.

 

Subota 16. jun:    od  9 do 13          Drevne Tibetanske svešteničke prakse I

Subota 16. jun :   od 14 do 18         Drevne Tibetanske svešteničke prakse II

Nedelja 17. jun:   od 9 do 13           Drevne Tibetanske svešteničke prakse III – IV

Nedelja 17. jun :  od 14 do 18         Drevne Tibetanske svešteničke prakse V – VI

Nedelja 17. jun  : od 18 do 19         Dodela diploma

 

 

Na kraju seminara dobijate Master Degree Certifikat za zavrešen seminar Tibetanske Svešteničke prakse I – VI ili se možete odlučiti za nivo I i II seminara kada po završetku dobijate sertifikat za taj nivo.

 

Cena za masterski nivo Tibetanske Svešteničke prakse I – VI je  450 EUR

Cena seminara nivo I- II  je  250 EUR

 

Ukoliko se odlučite da pohađate  seminare Otvaranje čakri, Reiki I – III i Tibetanske prakse I – VI specijalna cena za oba je  750 EUR umesto  900 EUR

Ukoliko se odlučite da pohađate  seminare Otvaranje čakri, Reiki I – VII i Tibetanske prakse I – VI specijalna cena za oba je  1000 EUR umesto  1350 EUR

 

 

 1. SEMINARI U TERMINIMA PREKO NEDELJE

 

 

 1. Od 28 maja do 31 maja održaćemo obuku za seminar TESLA REI tokom radne nedelje u sledećim terminima:

      

      Ponedeljak 28. maj  –  četvrtak 31.maj od 17 do 21

 

 1. Od 4 -7 juna svakog dana od 18 – 20 u našim prostorijama u ulici Njegoševa 6 održavaju se besplatne info večeri

 

 1. Od 11 – 14 juna od 17 – 21 sati održaće se jedan od ponuđenih seminara u zavisnosti od broja prijavljenih zavisi i izbor seminara koji ćemo organizovati u ovom terminu

 

 

Sve cene izražene su u eurima, uplata se vrši u dinarskoj protivrednosti po gornjem kursu banke na dan uplate, cene su sa uključenim PDV –om

 

 

Prijava za konferenciju i Tesla Rei obuku je do 15 maja, za ostale seminare do 25 maja, mesto možete osigurati uplatom cene kursa.

Mesto možete rezervisati uplatom željenog seminara na sledeće račune:

TESLA MEDICAL INNOVATION D.O.O
Kralja Petra 58/7, SRB-11000 Beograd
PIB:  106765213
KOMERCIJALNA BANKA AD Beograd
Broj računa: 205-0000000214838-42
moze i na PayPal:

 

Više informacija :

 

 

In United States,  Ljiljana Milosavljevic:    www.famreiacademy.com

email:   ljiljana@famreiacademy.com     Tel: +1 215 669 8657

 

Srbija : Milica Lalović-Božić:    www.famreiacademy.rs.

email:  milica@famreiacademy.com    Tel:  +381 63 199 0693